Regler for Fotografis Portfoliopris

Foto: Adrian Øhrn Johansen

Fotografis mangeårige konkurranse «Årets fotograf» skiftet i fjor ham og ble endret fra å være en enkeltbilde-konkurranse til å bli en portfoliokonkurranse. Nykommeren heter Fotografis portfoliopris og aller første vinner ble Adrian Ørn Johansen.

Fotografi har i flere år arrangert konkurransen «Årets fotograf», og kvaliteten på bidragene har stadig økt. Derfor følte vi at det var på tide å utvide konkurransen på en måte som kan bidra til å støtte fotografer og deres prosjekter på en ny måte. Vi inviterer derfor våre lesere til å levere inn portfolioer bestående av 5-15 bilder, samt en prosjektbeskrivelse på 3000 tegn til Fotografis Portfoliopris.

Fotografistipendet
For å hjelpe frem talenter har vi også opprettet Fotografistipendet, en  engangssum på 10.000 kroner som tildeles vinneren av portfolioprisen. Vi håper med dette at vi kan gi gode prosjekter hjelp til å bli realiserert i publikasjoner eller utstillinger.

Vi vil fremdeles ha en ekstern jury som også vil plukke ut flere portfolioer som vil bli presentert i en spesialutgave av Fotografi. Spesialutgaven kommer ut samtidig med utstillingsåpningen i begynnelsen av desember 2017 på Galleri Cyan i Oslo.

Årets jury består av
Ellen K. Willas: Innehaver av galleriet Willas Contemporary
Hans-Olav Forsang: Fotograf og tidligere bilderedaktør i VG
Adrian Øhrn Johansen: Fotograf og fjorårets vinner av Fotografis Portfoliopris

Regler for Fotografis Portfoliopris
En portfolio skal bestå av 5 til 15 bilder. Sammen med bildene skal det leveres en tekst eller prosjektbeskrivelse på ca. 3000 tegn samt en kort bio. Hver deltager kan levere opp til 3 ulike portfolioer.
Konkurransen vil bli juryert én gang i året.

Frist for innlevering: 20. september 2017
Sendes: portfolio@fotografi.no
Spesifikasjoner: Lagre bildene som jpg-filer i beste kvalitet med 300 dpi oppløsning og 30-40cm langs den lengste siden. Bildene som leveres må ha høy nok kvalitet til å kunne brukes til trykk. Filene kan enten legges direkte i mailen eller sendes via Dropbox, Filetransfer eller lignende.

Fotografis Portfoliopris blir til i samarbeid med: