ANNONSÉR

Cover Fotografi 2022 #1

Annonsér i Nordens viktigste fototidsskrift!

Annonsekontakt:
Sissel Bjerkeset
Polinor Fagpresse AS
Tel: +47 922 10 891
E-mail: sissel@polinor.no

www.fotografi.no:

Toppbanner/banner featured: 1177 x 150 piksler: 8.000,- pr. måned/month
Høyremarg/right column: 320 x 640 piksler: 6.000,- pr. måned/month
Høyremarg/right column: 320 x 320 piksler: 3.000,- pr. måned/month
Nyhetsbrev/newsletter: 530 x 530 piksler: 2.000 pr. e-mail campaign.

Magasinet Fotografi:

Last ned utgivelsesplan for papirutgaven av Fotografi: Medieplan-2021.pdf