– Det handler kun om holdninger

“Jeg er ikke ute etter norske kunstnere, jeg ønsker debatt rundt en holdning”, sier Tarand Krogvold etter at vi i går omtalte påstandene om misbruk av Morten Krogvolds bilder.“Jeg har i nærmere tre timer forsøkt å opprette en bruker, og logge meg på siden deres for å få legge inn en kommentar”, skriver hun på bloggen sin. Det er for øyeblikket et problem med å logge inn for kommentarer på Fotografi.no, noe support-tjenesten jobber for å rette opp. Vi bringer derfor resten av Tarand Krogvolds innlegg her:

“Det er et helt vanlig redaksjonelt prinsipp, i alle fall i de medier jeg har jobbet i, at man har rett til å komme med et tilsvar i samme ‘kanal’ som der man har blitt omtalt.

I mellomtiden kan jeg gjerne bruke egen blogg til å oppklare et par punkter.

For det første er det jo godt at de “oppdaget” at den delen som omhandlet kunstner Tone Dietrichson og hennes bilder var tatt bort fra bloggen – særlig siden jeg selv fortalte om dette, og forklarte årsaken til det på telefon da de ringte meg for en kommentar. Videre skriver de at jeg går i strupen på norske kunstnere. Det står på bloggen min at jeg nettopp IKKE er ute etter norske kunstnere,  jeg skriver at jeg ønsker debatt rundt en holdning.

Fotografi.no burde ha vært en sunn og naturlig arena for en debatt nettopp rundt holdningen til bruk fotografisk materiale.

I stedet for å bli med på en konstruktiv dialog rundt temaet opphavsrett, ønsker man tydeligvis på Fotografi.no å piffe opp stemningen på websiden sin med å lage en pikant konflikt mellom meg og kunstner Tone Dietrichson. VELDIG SØTT (”,)

Jeg har hatt en lang og god dialog med Tone Diethrichson pr. telefon i dag, med utgangspunkt i mitt blogginnlegg.  Ja da, vi tok bort en del av bloggsaken for en periode i dag, for å snakke sammen om nettopp opphavsrett. Det dreier seg mao. om dialog, og ikke om ’dramatikk.’

Det er riktig at hun og M. Krogvold for noen år siden hadde et samarbeid om utveksling av bildemateriale.

Dialogen har åpenbart ikke vært tydelig nok dem i mellom sett i ettertid. Hun har fått visse verk til disposisjon, men dette har etter fotografens mening IKKE omfattet hans ’signaturverk’, grunnstammen av de bilder han er kjent for, inkludert bildet som Fotografi.no her påstår har vært del av en avtale.

Som tegner og maler har hun vært av en helt annen oppfatning, hun mener hun har hatt en generell tillatelse til å bruke alle verk. Sånn står saken, og det får vi bare ta til etterretning. Vi gjør selvsagt ikke noe mer ut av det.  Det var ikke det som var poenget.

Kunstnere har i århundrer brukt hverandres ideer, bilder, og formspråk.Det er naturlig nok godtatt så lenge man klart opplyser om det.

Eksempelvis, teksten: ”Fritt etter et fotografi av W. Eugene Smith”, ville ha stilt det omtalte Walk to the Paradise Garden–plagiatet i et annet lys. (- Det var tross dette bildet som var utgangspunktet for absolutt alt det jeg skrev på bloggen!)

Jeg har diskutert følgende med Tone D. i dag; – Hva hvis en kunde kjøper ett av bildene dine i dag, f.eks. det omtalte ”Gina”, og vedkommende en stund etterpå finner en bok med det samme bildet. Men nå heter det ”Eksperiment”, og er et fotografi signert av en helt annen kunstner.
Kjøperen ville unektelig reagert på en eller annen måte, sansynligvis ikke bare positivt.

Tone Dietrichson har tatt dette til etterretning.

Hun har på ryddig vis i dag gått inn på websiden sin og har kreditert Morten Krogvold i de tilfellene hun har brukt hans materiale, hvilket er helt riktig og fair overfor fotografen – og for de som kjøper bildene. Ved salg kommer hun også til å skrive kreditering og navn bak på bildene. Og det er gjort en avtale om videre bruk av bildene det gjelder.

Saken er dermed oppklart og ute av verden for vår del, og vi skal ta en middag sammen på Theatercafeen i aller nærmeste framtid. (Sorry, der falt bunnen ut av det forsøket på konfliktkonstruksjon.)

Ut fra alle de positive mail og henvendelser jeg har fått i løpet av dagen, og ikke minst alle de linker jeg har fått til hårreisende misbruk av åndsverk, mener jeg Fotografi burde bruke energi på det som var det egentlige temaet i mitt blogginnlegg, nemlig å se på grensene for bruk av åndsverk.  Ikke minst hva man betegner som ”krenkende”.

Fortsatt mener jeg W. Eugene Smiths livsverk fortjener langt bedre enn et påstrøk av rosa, bamser og gevir. Det var DET saken egentlig dreide seg om.”

(For ordens skyld: Tarand Krogvold ble forelagt kunstneren Tone Dietrichsons uttalelser, men valgte å ikke kommentere disse utover det som er redegjort for i gårsdagens artikkel. Krogvolds tilsvarsrett er ivaretatt. At det for øyeblikket ikke lar seg å gjøre å legge inn kommentarer til våre artikler beror på en teknisk feil som det jobbes for å rette opp. Red.)

More from Morten M. Løberg
Ny bok og utstilling med Tom Martinsen
Font forlag har gitt ut en bok med Tom Martinsens (1943 –...
Read More
0 replies on “– Det handler kun om holdninger”