Aller Media signaliserer velvilje

Aller Media vil se på de omstridte frilanskontraktene på nytt etter møte med ledelsen i Norsk Journalistlag og Frilansjournalistene. TinAgent, som representerer flere ledende norske reklamefotografer, skal møte Aller Media neste uke.

Journalisten.no melder i dag at Aller Media er villige til å høre på NJs innvendinger og at de har signalisert vilje til å endre deler av avtalen.

Administrerende direktør Roger Hansen i Aller oppfattet samtalen med NJs representanter som konstruktiv.

– Begge parter fikk utdypet sine synspunkter, og til en viss grad ryddet opp i misforståelser, sier han til Journalisten.

Norsk journalistlag fraråder frilanserne å skrive under avtalen. Ifølge Aller Media har en god del undertegnet, uten at de spesifiserer hvor mange.

Fotografi.no har mottatt en rekke mailer fra fotografer som nekter å skrive under, mens vi har ikke hørt om noen som har gjort det. Sannsynligvis er det i så fall snakk om «wannabees» – eller «assistenter og uetablerte fotografer som nå vil få en gyllen sjanse til å bli husfotografer» som en fotograf uttrykker det – som uansett ikke ville nådd opp i konkurransen med markedsledende fotografer som f.eks. Massimo Leardini, Marcel Lilienhof, Mona Nordøy, Pål Laukli,  Johs. Bøe, Jens Haugen og en rekke andre som Fotografi.no vet har nektet å underskrive.

Ensidig

TinAgent, som representerer en rekke ledende norske reklamefotografer skal møte Aller Media neste uke.

– Vi er overrasket og svært skuffet over holdningene som fremkommer i avtalen, og vil legge frem våre synspunkter i møtet. Avtalen oppleves som ensidig til interesse for AM, uten at andre aktører er hensyntatt.  Det er helt uakseptabelt å overdra fulle bruksrettigheter. Vi er løsningsorienterte og vil drøfte punkt for punkt med AM, sier Tina Holth i TinAgent til oss.

More from Morten M. Løberg
Lucien Clergue kommer til Nordic Light
Flere norske og internasjonalt kjente fotografer er allerede klare for Nordic Light...
Read More
0 replies on “Aller Media signaliserer velvilje”