«Årdal – hva?»

Gjennom det siste året har fotografane Leif Gabrielsen, Jiri Havran og Raymond Mosken besøkt Årdal ein rekkje gonger. «Årdal – hva?» er tittelen på utstillinga som no vert presentert i Samfunnshuset i Øvre Årdal i regi av Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

LEIF GABRIELSEN: Martin. Svømmehallen, Årdalstangen. Februar 2010

Prosjektet ”Årdal – hva?” – initiert av Leif Gabrielsen, Jiri Havran og Raymond Mosken og med Per Bjarne Boym som kurator – har eit fotografisk utgangspunkt: Ei djup interesse for kva slags bilete det er mulig å skape som både set lys på, rører ved og kan delta i det som skjer mellom menneske, produksjon og landskap. Med Årdal som det fokuserte området har fotografane også latt seg inspirere av eit litterært verk: Artikkelen «Årdal Verk. Sosialisme eller hva?» som forfattaren Agnar Mykle skreiv etter eit besøk i Årdal i 1950. Han karakteriserte det som var i ferd med å skje, med orda: «Slaget om Norge utkjempes i dag i første rekke i Årdal».

Gjennom det siste året har fotografane Leif Gabrielsen, Jiri Havran og Raymond Mosken besøkt Årdal ein rekkje gonger. Dei tre fotografane har i utgangspunktet tre distinkt forskjellige interessefelt eller fotografisk inneretting og metodar. Med ulike blikk har dei dokumentert landskap, arkitektur, interiør og menneske.

Leif Gabrielsen sine verk har ein konsentrasjon om mellommenneskelege tilhøve, dette er eit utgangspunkt også i dette prosjektet.

Jiri Havran har gjort sine viktigaste arbeid som fotograf av arkitektur. Denne interessa har han arbeidd vidare med i «Årdal – hva?»-prosjektet.

Raymond Mosken ville nytte prosjektet i Årdal til å vidareutvikle arbeidet sitt med fotografi frå lufta (fly, helikopter), ei verksemd der han har opparbeidd ein viktig kompetanse.

«Årdal – hva?» er tittelen på utstillinga som no vert presentert i Samfunnshuset i Øvre Årdal. Samtidig vert boka ”Årdal – hva?” lansert med Agnar Mykle sin artikkel, ein artikkel av Per Barne Boym og meir enn 230 fotografi fordelt over 300 sider. For Sogn og Fjordane Kunstmuseum er det ei prioritert oppgåve å formidle kunstprosjekt med utgangspunkt i tilhøve i vår eigen region. I samband med dette prosjektet har museet utvikla ein mobil sal for temporære utstillingar. Salen kan nyttast fleire gonger og kan settast opp der tilhøva elles ikkje ligg til rette for framsyning av kunst.

Utstillinga vert arrangert i samarbeid med Årdal kommune, som i år har markert 150 års-jubileum. Det vert organisert formidling til skulane og andre interesserte publikumsgrupper.

More from Morten M. Løberg
Exit Fotomessen?
Besøket under Fotomessen på Lillestrøm tildigere i måneden var dramatisk mye lavere...
Read More
0 replies on “«Årdal – hva?»”