Mapplethorpe+Munch

I dag åpner den fjerde utstillingen i rekken +Munch på Munchmuséet i Oslo. Utstillingen setter Munch sammen med den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpe, en…