Dan Young er død

Dan Young, (født 1938 i Fort Defiance, Arizona, USA) en av de desidert største profilene i norsk fotografi, har gått bort.

Nytt nummer av Fotografi ute nå

I siste nummer av Fotografi er temaet “sport”, men de færreste av fotografene er rendyrkede sportsfotografer. Vi ønsket ikke primært å vise de vanlige sportsbildene som man…