Portfolio: Jens Assur

Fotograf, regissør og enreprenør Jens Assur forlot en prisvinnende karriere som pressefotograf i Sveriges største avis for å kunne sette sin egen agenda.

Fotografi #5 ute nå!

Fotografi #5 er i sin helhet viet sorthvitt-fotografiet og for første gang i bladets 49 år lange historie trykkes hele bladet i sorthvitt.