Test av Leica SL

Hvordan burde et profesjonelt kamera være hvis det ble konstruert på fritt grunnlag i dag? Mye tyder på at det er akkurat dette spørsmålet…