«The Jump Artist»

Du kunne ha plukket opp «The Jump Artist» ved en tilfeldighet, som jeg gjorde, og overrasket oppdage at boken handler om en dramatisk historie…