Avlyser Hells Angels

Marcel Lelienhof: Hells Angels Oslo

Nordic Light vil allikevel ikke involvere medlemmer av motorsykkelklubben Hells Angels i årets festivalprogram.Reaksjonene mot at Hells Angels skulle delta under årets festival, blant annet med en representant i «ansikt til ansikt»-intervju med Morten Krogvold, har vært mange. Nå har festivalledelsen valgt å droppe denne delen av programmet. Men fotograf Marcel Leilienhofs fotodokumentasjon av livet på innsiden i Hells Angels blir vist som planlagt.

Politiet hevder at Hells Angels er en kriminell organisasjon som blant annet driver med omfattende narkotikasalg. I disse dager pågår en rettsak i Tromsø hvor flere ledende HA-medlemmer står tiltalt for nettopp dette. Anne Lise Flavik, daglig leder i Nordic Light, avviser sterkt alle påstander om at Nordic Light støtter kriminell virksomhet.

– Den aktuelle fotoutstillingen om Hells Angels er ikke et uttrykk for støtte til noe som helst, sier hun.

– I tillegg til bildene, er det et formål for Nordic Light å være en arena som gir rom for meningsutveksling og debatter om viktige samfunnsspørsmål og fenomener. Hells Angels er et slikt fenomen, og som kan belyses også ut over det man greier å gjøre med en fotoutstilling. Det var grunnen til at to Hells Angels medlemmer og flere av deres sterkeste kritikere ble invitert til å delta i en paneldebatt, sier hun. Både paneldebatten og «ansikt til ansikt»-intervjuet er nå tatt av plakaten.

– Vi hadde håpet at det skulle være takhøyde for verbal kommunikasjon rundt fenomenet Hells Angels.  Det ville vært interessant å høre hva Hells Angels selv tenker om sin rolle og sin posisjon, og ikke minst slippe til de sterkt kritiske røstene som jevnlig mener noe om dem. Det kunne blitt en spennende og sjelden diskusjon om noe vi trenger å forstå. Men vi må konstatere at de som kunne være motvekter i en slik debatt, som politiet, justispolitikere, forskere og andre, ikke ønsker å delta i et panel der Hells Angels er med. Når ingen vil ta til motmæle, må vi endre konseptet.  Uten motparter, ingen debatt, sier Flavik.

– Utstillingen vi skal vise er kontroversiell nok, men den er også et godt eksempel på at fotografisk dokumentasjon av og til kan belyse et fenomen klarere og tydeligere enn ord og nyhetsreportasjer. Gjennom bildene kan vi danne oss en historie, og det er nettopp det fotografiet handler om; historiefortelling, sier Anne Lise Flavik.

Festivalen varer fra 23. – 27. april. Beyond Pixels – Unfestival of Photography varer fra  22. – 23. april.
Alle utstillingene under Nordic Light vises i Kristiansund i perioden 23. april – 5. mai.

Marcel Lelienhof: Hells Angels Oslo
More from Morten M. Løberg
En pirrende utstilling?
Avgangsstudentene ved Bilder Nordic School of Photography fikk seksualitet, skam og identitet...
Read More
0 replies on “Avlyser Hells Angels”