Bjørn Sterris polaroide liv

Oppslag fra boken "Polaroid Work" av Bjørn Sterri

Nesten hver eneste dag i drøye 20 år har den norske fotografen Bjørn Sterri fotografert seg selv og sin familie.

Foto: Bjørn Sterri. Alejandra, Jens Linus & Pablo. Høvikodden 2006

Han har nær utelukkende arbeidet med Polaroid SX-70 – en døende gren på det fotografiske tre – om ikke den nye produsenten The Impossible Project makter å få frem en arvtaker til Polaroid-emulsjonen. Man kan bli overnervøs av mindre dersom SX-70 er det eneste du kan tenke deg å jobbe med. Sterri jakter nå det som tilbys av SX-70 på nett – selv om mye av tilgjengelig materiale forlengst er utgått på dato.

I desember ifjor lanserte Sterri sin bok «Polaroid Work» – en oppsummering av 20 års arbeid. Boken rommer 61 bilder – et sparsommelig utvalg fra i overkant av 12 000 bilder. De fleste ville tro at det var en nær håpløs oppgave, men Sterri sier selv at boken inneholder den historien han ønsker å fortelle akkurat nå.

«Polaroid Work» er ingen samling «beste bilder» i bokform. Sterri har arbeidet med boken i mange år, og den er blitt et høyst personlig prosjekt. Han åpner en privat dør til seg selv, og skildrer sitt liv gjennom sine barn og sin kone i vakre, men også tidvis mørke visuelle metaforer. Det er et sterkt dokument, men ikke alltid like tilgjengelig fordi han går så sterkt inn i eget liv – i bilder som er sett fra den indre opplevelsens perspektiv. Han synliggjør hva familien betyr for ham, og at barna delvis speiler hans egen fødsel, adopsjon og oppvekst. Gjennom bokens tekster forstår vi også at tanker om døden er en underliggende streng. Sin egen forgjengelighet, og livets uunngåelige slutt, er en erkjennelse Sterri ser gjennom egne barns oppvekst.

«Polaroid Work» er en helt spesiell bok, så nær og så sår i sine beskrivelser av en familie. Det er en historie som fortelles, og slik må også boken oppleves. Men boken inneholder enkeltbilder som gjennom sine nakne skildringer griper deg ganske så sterkt. Jeg tenker bl.a. på selvportettene av Sterri sammen med kona Alejandra.

Boken er også en perle rent produksjonsmessig, trykket og innbundet av EBS i Verona. Tidligere direktør for The Polaroid Collection, Barbara Hitchcock, har skrevet forordet, og boken inneholder også et intervju med Bjørn Sterri – skrevet av Robin Gillanders, universitetslektor i fotografi ved Edinburgh Napier University, der Sterri ble utdannet. All tekst er på engelsk.

Tags from the story
, ,
Written By
More from Tore
Den beste fotoboken i de siste 25 år?
The British Journal of Photography har bedt et kvalifisert utvalg kuratorer og...
Read More
One reply on “Bjørn Sterris polaroide liv”

Comments are closed.