Dan Young: 50 år i Norge

Eight pound baby boy © Dan Young

Vi teller jo vanligvis antall bursdager, men ikke antall år vi har vært i Norge. Dan Young (1938-2014) gjør imidlertid det siste. 

Da Dan kom fra Los Angeles til Oslo i april 1962 var gatene i Oslo nær folketomme. – Bor det virkelig så få mennesker her? tenkte Dan. Ingen hadde fortalt ham om påsken og valfarten til høyfjellet. Etter hvert fikk han mer styring på folketallet, men innså likevel at Oslo var en ganske så liten by i forhold til byen han kom fra. Så mye fotografisk aktivitet var det heller ikke. Nærmest ødeland om vi kan si det slik.

Det var fotografen Arild Kristo som inviterte Dan til Norge. Kristo hadde planer om å etablere et fotografsamarbeid basert på bildebyrået Magnums modell. I Oslo fikk Dan og Arild kontakt med den amerikanske fotografen Robert A. Robinson, som allerede hadde vært i Norge noen år og bl.a. utgitt den nå legendariske boken «Captured by the Norwegians».

De tre fotografene hadde mye til felles, og sommeren 1962 dannet de fotogruppen Manité, et samarbeid som varte frem til 1967. I ettertid kan vi slå fast at gruppen kom til å stå for nye tanker og viktige impulser i norsk dokumentarfotografi. I 1998 viste Samtidsmuseet i Oslo den store utstil- lingen «Manité -1962-67» med bilder av Young, Kristo og Robinson.

Dans mangfold rommer også reklamefotografi. I en lengere periode jobbet han i kompaniskap med Stein Thue, og Thue&Young var i mange år toneangivende blant norske re- klamefotografer. Like tett til Dans hjerte ligger kortfilmen, og det er blitt mange av dem etter hvert. Flere med støtte fra Norsk Filminstitutt – og etter hvert vist på NRK, som for eksempel dokumentaren om billedhuggeren Knut Steen. Dan var selvfølgelig også med i miljøet rundt Fotogalleriet som ble et sentrum for fremveksten av norsk kunstnerisk fotografi i 1980-årene.

Dan har vært en svært aktiv fotograf gjennom sine år i Norge med en lang rekke utstillinger og flere bøker. Mange av bildene hans er blitt klassikere i norsk fotografi. Han står uten tvil frem som en av de mest profilerte fotografene i Norge – kanskje er han den aller fremste når vi i 50-års perspektivet ser alt under ett.

Written By
More from Tore
Mot tidenes erstatning for bildetyveri?
Fotograf Baard Lunde har erfart at erstatningen du blir tilkjent i Norge...
Read More
0 replies on “Dan Young: 50 år i Norge”