Drømmen om det perfekte bildet – NSFF er 85 år

Liz Palm, «Min røde kjole», Oslo Kameraklubb, 2010

Hva er det perfekte bilde? Fotoklubbene i Norge har søkt svaret ved å rendyrke bildekomposisjon, fargebruk, teknikk og innhold. De fleste fotoklubbene er tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi. I år er de 85 år.

Årets sommerutstilling ved Preus museum er viet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i forbindelse med selskapets 85 års jubileum. Museet ønsker åfokusere på de aktive amatørfotografene som har vært organisert i norske kameraklubber siden 1920-tallet. Utstillingen viser 230 fotografier av 156 fotografer fra hele landet i perioden 1930 til i dag – og åpner på søndag.

De organiserte amatørene har vært en folkelig bevegelse som har hatt og er av betydning for norsk fotografi. I mange år var det her det frie fotografiet utviklet seg og det  var her man førte en aktiv diskusjon om motivtyper, teknikk, estetikk og hva som utgjorde de gode bildene. Kameraklubbenes virksomhet har i stor grad bidratt til å prege folks forestilling om nettopp hvordan gode bildene skal se ut.

Landskonkuransen

Utstillingen tar utgangspunkt i Landskonkurransene som NSFF årlig arrangerer og fokuserer på hvordan synet på fotografiet har forandret seg. Fotografiene, som ble grundig diskutert av en jury og premiert, ble deretter stilt ut, presentert i tidsskriftet Kamera og ofte også lånt ut til klubbene for at man der kunne se hvordan god komposisjon, motivbehandling og teknikk skulle være.

Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) ble stiftet i 1927, og er en fellesorganisasjon for medlemmer i fotoklubber og andre fotointeresserte over hele landet. Selskapet har i dag over 3900 medlemmer, fordelt på 108 medlemsklubber. NSFF har økt med over 2000 medlemmer og 50 klubber siden 2007, og er nå blitt en organisasjon med stor aktivitet og engasjement. De er den desidert største organisasjonen i Foto-Norge, som ble opprettet i 2010.

Profesjonelle amatører

NSFF er medlem av FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique), som er en internasjonal organisasjon for landsorganisasjoner innen amatørfotografi.

Sett i et kulturhistorisk perspektiv har NSFF gjennom sine 85 år vært med på å tydeliggjøre amatørfotografiets plass i Norge. Gjennom NSFFs landskonkurranser, årbøker og utstillinger er amatørfotografenes bilder blitt synliggjort på nasjonalt plan. Mange av medlemmene har gjort og gjør seg også godt bemerket i internasjonale fotokonkurranser og utstillinger som arrangeres eller godkjennes av FIAP.

Det er mange profesjonelle fotografer som har fått sin interesse for fotografering i fotoklubbmiljøet i Norge. Forskjellen mellom amatør og profesjonell ligger i mange tilfeller ikke i kvaliteten på fotografiet, men i at noen har valgt fotograferingen som levevei.

Siden dette er en historisk utstilling der flere av de eldste fotografiene ikke lenger eksisterer vil utstillingen vise en blanding av originale utstillingsbilder og nye digitalt produserte kopier.

 

Tags from the story
,
More from Morten M. Løberg
Tema eller fritt motiv i Årets fotograf?
Bør det være bundet tema eller fritt motiv i fotokonkurransen Årets fotograf?...
Read More
0 replies on “Drømmen om det perfekte bildet – NSFF er 85 år”