En god sak?

Slottet har gått til det uvanlige skritt å refse Se og Hør på sine egne hjemmesider.

Slottet har levert en grundig og omfattende klage på Se og Hørs bildebruk. Sjansen for at bladet blir felt i Pressens faglige utvalg synes overhengende.

Kommentar: Morten M. Løberg

Hoffsjef Åge Grutle har som vi meldte i går klaget Se og Hør inn for PFU på vegne av kongefamilien. I klagen legges det stor vekt på Se og Hørs massive bildedekning av kongefamiliens medlemmer på private reiser og ferier gjennom de siste åtte måneder. Grutle tok kontakt med PFU og varslet en klage samme dag som vi skrev at PFU gjerne så denne saken på sitt bord. Da hadde kongehuset gått til det uvanlige skritt å kritisere Se og Hør på sine nettsider.

I klagen til PFU lener Slottet seg hovedsaklig til den nå så omtalte “Caroline-dommen” – eller “von Hanover dom I og II” som er den korrekte betegnelsen. Disse to dommene gjelder søksmål prinsesse Caroline av Monaco anla mot en avis som hadde trykket bilder av henne i privat sammenheng (på gata og på ferie). Disse dommene er interssante fordi det ene bildet ble kjent ulovlig å publisere fordi det ikke hadde såkallt “allmen interesse” og dermed var en krenkelse av prinsessens privatliv. Det andre bildet, som i og for seg var like privat, var derimot lovlig å publisere fordi det illustrerte at prinsessen prioriterte privat skiferie framfor å være til stede hos sin meget syke far – i denne konteksten hadde bildet etter rettens mening den nødvendige allmene interessen.

Ingen rettsak

Det er verd å merke seg at den forestående behandlingen av Slottets klage i Pressens faglige utvalg ikke tar for seg rent juridiske avveininger. PFU skal vurdere klagen i forhold til pressens egen Vær varsom-plakat – altså pressens egne, vedtatte etiske kjøreregler. Det er først og fremst punkt 4.3 som kommer til anvendelse: Her slås det fast at pressen plikter å vise respekt for menneskers privatliv. Men når PFU skal vurdere hvorvidt Se og Hørs publisering av bilder av kongefamilien på ferie bryter med dette. vil de nok samtidig se dette i lys av internasjonal og nasjonal rettspraksis. Og dermed blir avveiningene retten gjorde i Caroline-saken høyst aktuelle.

Det er nok i dette lys Slottes klage står sterkest. For hvordan skal Se og Hør forsvare at 30 sider bilder av kongefamiliens ferierende medlemmer i badetøy har “allmen interesse”. Allmen interesse er jo ikke ensbetydende med at det finnes en gjeng tullinger som på død og liv bare må se og lese dette, i så fall er jo dødsfallet til Justin Biebers hamster av større allmen interesse hvis man ser på lesertallene alene (er ikke han litt for gammel til å ha hamster, forresten?). Allmen interesse betyr kort og godt at det må være en grunn, kall det gjerne et aktverdig formål, med å publiseringen.

Skjult kamera

Slottets klage står dessuten sterkt på et annet punkt: Bildene er snikfotografert. Vær varsom-plakaten sier utrykkelig at skjult kamera eller mikrofon bare kan brukes der det er eneste mulighet til å avdekke forhold “av stor samfunnsmessig betydning”. Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad må nok tygge vel og lenge på blyanten når hun i sitt motsvar skal begrunne den store samfunnsmessige betydningen av å vise at kongefamilien smører seg inn med solkrem når de er på stranda. Alle skjønner jo at det ligger en stor utfordring her!

Vi får se om Arnstads tilsvar blir offentlig før behandlingen i PFU. Det gjør det sikkert, for Se og Hør er jo tilhenger av åpenhet i nær sagt alle andre forhold!

Førsteamanuensis i jus, Bjørnar Borvik, ved Universitetet i Bergen, har tidligere trukket fram at bildene av kongefamiliens medlemmer er publisert uten at hovedpersonene har samtykket til dette. Lov om opphavsrett til åndsverk fastslår at når en person er hovedmotiv eller en sentral del av bildet kreves det samtykke for å publisere det. Loven er altså klar på dette punktet, men prinsippet er ikke nedfelt i Vær varsom-plakaten og faller altså utenom det PFU skal vurdere. Det er da heller ikke en del av Slottets klage. Dette aspektet vil altså ikke bli prøvet før Slottet, etter et eventuelt nederlag i PFU, saksøker Se og Hør og dermed bringer saken inn for rettsvesenet. Det er lite trolig at så skjer for da må medlemmene av kongefamilien selv stå som saksøkere. Akkurat den sitter nok langt inne…

En fellende dom i PFU vil sette klarere grenser for hvor private bilder det er lov å publisere. Jeg for min del ser det ikke som noe savn om den grensa settes før kronprinsen tar på seg badebuksa. Se og Hørs bildebruk er kun lødig underholdning på andre menneskers bekostning, bilder som kun kan fremskaffes gjennom snikfotografering og lureri. Og slike tilstander ønsker vi vel ikke?

 

Morten M. Løberg

Redaktør

Du kan lese Slottets klage her.

 

More from Morten M. Løberg
Høyskolestatus til NISS
Studiet visuell kunst på NISS (Nordisk institutt for scene og studio) med...
Read More
0 replies on “En god sak?”