Får beholde naturfotopris

Et av Terje Hellesøs manipulerte bilder. Gaupa var ikke der i fotograferingsøyeblikket, men er hentet fra en bildebase på nettet og montert inn i Photoshop. Foto: Terje Hellesø/Naturvårdsverket

Det svenske Naturvårdsverket har bestemt at Terje Hellesø får beholde tittelen «Årets naturfotograf», selv om han er avslørt i bildejuks. – Vi har gjort en samlet vurdering av hva fotografen har vist av engasjement og kunnskap i naturvernsaker, sier Naturvårdverkets pressesjef Anneli Nivrén.

Et av Terje Hellesøs manipulerte bilder. Gaupa var ikke der i fotograferingsøyeblikket, men er hentet fra en bildebase på nettet og montert inn i Photoshop. Foto: Terje Hellesø/Naturvårdsverket

Det er Fotosidan.se som melder at Naturvårdsverket menar at Terje Hellesøs produksjon gjennom årene viser at han er kvalifisert til prisen. Juksebildene er publisert etter at prisen ble tildelt og disse bildene har ikke medvirket til at han fikk prisen.

Foreningen Naturfotograferne i Sverige har derimot måttet ta ut Hellesøs bilder i boka «Vår sanne natur» som var klar til trykking. Leder Henrik Ekman i Naturfotograferna sier at de ikke hadde noe annet valg da tittelen på boka pluselig ble usann med Hellesøs bilder. Flere fremstående medlemmer i foreningen går nå ut i pressen og gir uttrykk for at Hellesø frivillig bør si opp medlemsskapet sitt. Gjør han ikke det, vil foreningens styre høyst sannsynlig beslutte å eksludere ham.

More from Morten M. Løberg
Rekordbesøk på Nordic Light
Nordic Light hadde 50 prosent flere besøkende i år enn i fjor....
Read More
One reply on “Får beholde naturfotopris”

Comments are closed.