Felt for å publisere bilder i kongefamilien

Se og Hørs redaktør Ellen Arnstad uttaler seg om dommen i PFU på Aftenposten.no (faksimile fra Aftenposten.no)

Pressens Faglige Utvalg har stemplet Se og Hørs  bruk av bilder som viser kongeparets private 75-års feiring på Bygdøy som brudd på god presseskikk.

Bildene var fotografert gjennom porten på kongsgården uten at de involverte visste at de ble fotografert. Også Se og Hørs massive publisering av bilder som viser kronprinsfamilien på privat badeferie på St. Barts i Karibia ble felt i PFU i dag. Det var i seg selv ikke brudd på god presseskikk å fotografere i skjul så lenge kronprinsfamilien var på en offentlig strand med svært høy kjendistetthet, men den totale bildebruken sto ikke i rimelig forhold til saken som ble omtalt (at kronprinsfamilien ferierte på St. Barts). Se og Hør ble også felt for at Slottet ikke fikk anledning til å imøtegå påstander om pengebruk på ferien (samtidig imøtegåelsesrett).

«Utvalget vil, som tidligere, påpeke at offentlige personer vil måtte påregne å bli fotografert når de befinner seg på tilgjengelige, offentlige steder i situasjoner som påkaller offentlig oppmerksomhet. Utvalget finner det godtgjort at en offentlig strand på St. Barts, hvor det hvert år befinner seg kjente verdensstjerner som tiltrekker presse, må betraktes som et sted man vanskelig kan forvente å få være i fred for paparazzifotografer. Utvalget anser VVP (Vær varsom-plakaten) punkt 3.10 om bruken av skjult kamera (i dette tilfellet) dermed som irrelevant. De publiserte bildenes karakter og reportasjens omfang vil i en slik situasjon derimot være vesentlig, og utvalget viser til at redaktørenes selvsagte rett til å prioritere og redigere ikke fritar redaksjonene for å legge vekt på saklighet og om tanke i innhold og presentasjon (punkt 4.1).

Det avgjørende blir å vurdere reportasjenes nyhetsverdi og samfunnsmessige betydning, opp mot hvor langtinn i privatsfæren reportasjen går. Utvalgets flertall kan
ikke se at den første reportasjen fra St. Barts, med mange fotografier av kronprinsfamilien, inkludert barn, i intime situasjoner i badetøy kan begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.
Når det gjelder reportasjen fra Bygdøy kongsgård, mener utvalget anledningen tilsa at Se og Hør måtte ha mulighet til å dokumentere begivenhetene. Utvalget vil imidlertid, som tidligere, presisere at det kun i unntakstilfeller vil være
akseptabelt å ta bilder inn på private områder uten tillatelse. Selv om Bygdøy kongsgård er eid av staten, disponeres eiendommen av kongefamilien. Den må utvilsomt anses å være utilgjengelig for offentligheten. I lys av dette mener utvalget det var uakseptabelt av Se og Hør å publisere bilder tatt inn gjennom gjerdet eller porten. Utvalget mener overtrampet forsterkes av at de påklagede bildene er av barn. Det vises i den sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, som selvsagt også gjelder kongefamiliens barn. Der heter det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.» At bildene er uskyldige i sin art, kan etter utvalgets mening ikke oppveie for den skadevirkning det kan tenkes å ha for barna at bilder tas av dempå tilsynelatende utilgjengelig grunn, uten at de er klar over dette.»
Du kan lese hele uttalesen fra Pressens Fgalige Utvalg her.
Se og Hørs redaktør Ellen Arnstad uttaler seg om dommen i PFU på Aftenposten.no (faksimile fra Aftenposten.no)
Se og Hørs redaktør Ellen Arnstad uttaler seg om dommen i PFU på Aftenposten.no (faksimile fra Aftenposten.no)
More from Morten M. Løberg
Åtte fotografer utvalgt til NPJ
Første utgave av Norwegian Journal of Photography (NJP) ble lansert i april...
Read More
0 replies on “Felt for å publisere bilder i kongefamilien”