Fikk arkivet plombert

Sparebankstiftelsen DnBNOR har saksøkt fotograf Arne Knudsen og Knudsens fotosenter fordi de blant annet mener Knudsen har holdt tilbake deler av fotosamlingen han solgte til stiftelsen i 2008. I den anledning har stiftelsen tidligere fått medhold i bevissikring i Knudsens lokaler.

Knudsens advokat Jan Esben Leborg opplyste at bevissikringen var stor påkjenning for Arne Knudsen og hans familie, som bor og arbeider på samme adresse i Oslo. Bevissikringen medførte at hele rom og deler av arkivet ble plombert av namsmannen. Arkivdriften til Knudsens fotosenter led under dette i flere måneder. Dette framkom under rettsforhandlingene i Oslo tingrett i formiddag.

Materialet som ble sikret er senere gjennomgått, blant annet av to oppnevnte sakkyndige, for å undersøke om det inneholdt bilder som skulle vært overlevert Sparebankstiftelsen DnBNOR i forbindelse med overdragelsen av fotosamlingen. Gjennomgangen har medført at ytterligere materiale har blitt overlevert fra Knudsen til Norsk Teknisk Museum som forvalter samlingen på Sparebankstiftelsens vegne. Sparebankstiftelsen krevde bevissikringen gjennomført fordi de hadde sterk mistanke om at Arne Knudsen hadde holdt tilbake bildemateriale som de mente var omfattet av kjøpsavtalen.

Striden i retten står i stor grad om Knudsens samling omfatter så mange bilder som forutsatt. Knudsen har tidligere opplyst at salgskontrakten ikke opererer med noe bestemt antall bilder, mens Sparebankstiftelsen på sin side hevder at et antall på mellom tre og fire millioner bilder lå til grunn under forhandlingene som førte fram til avtalen om at stiftelsen skulle kjøpe samlingen for drøyt 75 millioner kroner. Tellinger utført av Norsk Teknisk Museum viser at samlingen inneholder nærmere 1,5 millioner bilder. I mediene har tallet fire millioner bilder blitt brukt.

Sparebankstiftelsen DnBNOR krever 40 millioner kroner i erstatning av Arne Knudsen for mangler ved fotosamlingen. Det er satt av ytterligere fem dager til saken.

More from Morten M. Løberg
Bedre enn fotolaboratoriet?
Epsons nyeste hjemmefotoskrivere er utviklet for fotografer som ønsker å skrive ut...
Read More
0 replies on “Fikk arkivet plombert”