Førsund: – Arne Knudsen mangler forretningsmoral

Knut Førsund sa som vitne i erstatningssaken mot fotograf Arne Knudsen i Oslo tingrett at Knudsen mangler forretningsmoral. Førsund trakk fram flere eksempler som grunn til at Arne Knudsen ble nektet medlemsskap i Norske bildebyråers forening, hvor Førsund var generalsekretær 1995 – 2004.

– Det hadde ingen ting med konkurransen bildebyråene i mellom å gjøre, men utelukkende med Arne Knudsens forretningsmoral, eller rettere sagt mangel på forretningsmoral, at styret vedtok ikke å innvilge Arne Knudsens søknad om medlemsskap i foreningen, sa Førsund. Bildebyråforeningen var en interesseorganisasjon for alle norske bildebyråer. Foreningen var virksom fram til 2004 da den ble nedlagt fordi antall bildebyråer hadde skrumptet sterkt inn og behovet for en samlende organisasjon ikke lenger var til stede.

Utestengt av enstemmig styre

– Flere av medlemmene i foreningen sa klart fra at de ville melde seg ut dersom Arne Knudsen ble medlem, sa Førsund og nevnte to eksempler som fikk bildebyråforeningen til å stenge Knudsen ute.

– Jan Greve i Scanpix oppdaget at Arne Knudsen hadde solgt bilder til utsmykning av Holmenkollen Park Hotell. Dette var bilder Arne Knudsen hadde lånt av Scanpix, men på kopiene Knudsen videresolgte til hotellet sto Arne Knudsen angitt som fotograf. Da Greve påpekte dette ble krediteringen endret til “Kopi: Arne Knudsen”, sa Førsund i sitt vitneprov.

– Det forunderlige er jo at Arne Knudsen påstår at han er opptatt av opphavsrett, sa Førsund. – Arne Knudsen mangler etisk holdning og det er trist at noen i fotomiljøet opptrer slik han gjør. Det er å lure og bedra folk, sa Førsund.

Overtok Jan Baashuus-Jessens bilder

Det andre eksemplet knytter seg til den avdøde og tidligere så premierte amatørfotografen Jan Baashuus-Jessen, en av bærebjelkene i Oslo Kameraklubb.

– Jan Baashuus-Jessen overlot på sine eldre dager alt sitt bildemateriale til Arne Knudsen. Jan var da syk og ikke lenger i stand til å forvalte bildene slik han ønsket. Han ønsket at noen kunne forsette å sende inn bildene til internasjonale fotosalonger og konkurranser. Knudsen påtok seg dette, samtidig som han lovte å stille ut Jans bilder. Ikke noe av dette skjedde, og etter hvert ønsket Jan og kona hans bildene tilbake. Dette nektet Knudsen. Til slutt presset jeg ham – personlig – til å returnere materialet, som senere ble gitt til Preus museum. Derfor ble jeg svært overrasket over at Jan Baashuus-Jessens bilder dukket opp i Knudsens samling som ble solgt til sparebankstiftelsen, sa Førsund – og mer enn antydet at disse bildene stammer fra materialet som skulle vært levert tilbake til Baashuus-Jessen og hans kone.

Arne Knudsens prosessfullmektig Jan Esben Leborg kunne imidlertid vise til en skriftlig avtale mellom Baashuus-Jessen og Arne Knudsen. Baashuus-Jessen overdro bildene til Knudsen med alle rettigheter. Bildene kunne brukes av Knudsen slik han fant det hensiktsmessig. Bildene skulle etterhvert bli stilt til disposisjon for Oslo kameraklubb.

– Den avtalen kjenner jeg ikke til. Baashuus-Jessen og hans kone ønsket bildene tilbake fordi de mente Knudsen ikke gjorde noe for å forvalte bildene. De følte seg lurt. Det er jo noe som heter moral her. Jeg kjenner ingen som ikke ville etterkommet et slikt ønske, svarte Førsund.

Fotograf Arne Knudsen og hans prosessfullmektig skal føre sine vitner tirsdag i neste uke.

More from Morten M. Løberg
Unike kongebilder i farger i ny bok
I dag kommer boka Arv og tradisjon – de kongelige samlinger ut....
Read More
0 replies on “Førsund: – Arne Knudsen mangler forretningsmoral”