Foto-Norge konstituert

Organisasjonen Foto-Norge skal fremme fotografiets og filmens rolle i samfunnet og styrke samarbeidet mellom fotografene og forbundene. Medlemmene mener at Foto-Norge vil bli et kraftsenter for det norske fotomiljøet og fotografiet i Norge.Fellesorganisasjonen Foto-Norge, som favner de fleste foto-forbundene og interesseforeningene i Norge, ble offisielt konstituert 22. juni.

Foto-Norge består nå av Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Fotohistorisk Forening/Preus museums venner, Pressefotografenes Klubb, Norske Naturfotografer, Norges Skolefotoforbund og Norsk Selskap for Fotografi. Disse foreningene representerer ca. 5.000 fotografer og vil bli et kraftsenter i norsk fotomiljø. Flere foreninger vil få muligheten til å kunne slutte seg til senere. Vedtekter og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Øverste myndighet i fellesorganisasjonen er representantskapet, og består av to personer fra hver forening. De valgte følgende styre: Rolf Schjesvold (leder), Ingrid Nilsson (nestleder), Eivind Lentz, Arthur Sand og Anders Henriksen (styremedlemmer) og Roderick Ewart, Bård Ek og Knut Førsund (varamedlemmer). I et påfølgende styremøte ble det satt ned flere arbeidsgrupper som skal sette i gang med ulike oppgaver i tiden framover, i følge en pressemelding fra styret.

Den første utadrettede aktiviteten blir å presentere seg på Fotografiets dag i Horten 22. august. Dette er et arrangement som har fått stadig større betydning for fotografiet, og en rekke representanter fra Foto-Norge vil være tilstede.

More from Morten M. Løberg
To EISA-priser til Canon
Canon fikk årets EISA-pris for beste avanserte speilreflekskamera og beste kompaktkamera.
Read More
0 replies on “Foto-Norge konstituert”