Foto-Norge stempler avtale som «uakseptabel»

Foto-Norge oppfordrer fotografer til ikke å undertegne avtaler hvor de frasier seg bruksretten. Foto-Norge mener avtalene ikke ivaretar hensynet til opphavsretten.

Foto-Norge har vedtatt følgende uttalselse på sitt styremøte 10. november:

«Den nye Fellesorganisasjonen Foto-Norge, som representerer ca. 5000 fotografer, støtter protestene mot frilanskontraktene som HM Media, Bonnier, Aller og Edda Media over tid har  forsøkt å påtvinge fotografer og forfattere.

Vi vil oppfordre våre ni medlemsorganisasjoner til å fraråde fotografer til å signere slike kontrakter, og oppfordre til at inngåtte kontrakter blir sagt opp snarest mulig.

Kontraktene i sin nåværende form vitner om mangel på respekt for fotografiet, opphavsretten og personvernet. At en bildekjøper skal kunne bruke innkjøpte bilder fritt fram i dag, i framtiden og i alle slags sammenhenger uten fotografens viten, samtykke og økonomisk kompensasjon er helt uakseptabelt både når det gjelder det arbeid som ligger bak og den økonomiske verdi fotografiet har.

Fellesorganisasjonen Foto-Norge består av:

Norges Fotografforbund, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Pressefotografenes Klubb, Norske Fotohistorisk Forening/Preus Museums venner, Institusjonsfotografenes Forening, Norges Skolefotoforbund, Norske Reklamefotografer og Norsk Selskap for Fotografi.

More from Morten M. Løberg
Kun PK-medlemmer «rene» nok?
Kan fotografer ansatt i Forsvaret, Røde Kors, Statoil eller Rikshospitalet delta i...
Read More
0 replies on “Foto-Norge stempler avtale som «uakseptabel»”