Foto-Norge stempler avtale som “uakseptabel”

Foto-Norge oppfordrer fotografer til ikke å undertegne avtaler hvor de frasier seg bruksretten. Foto-Norge mener avtalene ikke ivaretar hensynet til opphavsretten.

Foto-Norge har vedtatt følgende uttalselse på sitt styremøte 10. november:

Den nye Fellesorganisasjonen Foto-Norge, som representerer ca. 5000 fotografer, støtter protestene mot frilanskontraktene som HM Media, Bonnier, Aller og Edda Media over tid har  forsøkt å påtvinge fotografer og forfattere.

Vi vil oppfordre våre ni medlemsorganisasjoner til å fraråde fotografer til å signere slike kontrakter, og oppfordre til at inngåtte kontrakter blir sagt opp snarest mulig.

Kontraktene i sin nåværende form vitner om mangel på respekt for fotografiet, opphavsretten og personvernet. At en bildekjøper skal kunne bruke innkjøpte bilder fritt fram i dag, i framtiden og i alle slags sammenhenger uten fotografens viten, samtykke og økonomisk kompensasjon er helt uakseptabelt både når det gjelder det arbeid som ligger bak og den økonomiske verdi fotografiet har.

Fellesorganisasjonen Foto-Norge består av:

Norges Fotografforbund, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Pressefotografenes Klubb, Norske Fotohistorisk Forening/Preus Museums venner, Institusjonsfotografenes Forening, Norges Skolefotoforbund, Norske Reklamefotografer og Norsk Selskap for Fotografi.

More from Morten M. Løberg
Har overlevert flere bilder
Fotograf Arne Knudsen overleverte siste uke nye 280.000 bilder til Sparebankstiftelsen DnBNOR....
Read More
0 replies on “Foto-Norge stempler avtale som “uakseptabel””