Fotograf Ragne Sigmond mottar årets Fotografipris

Fotograf Ragne Sigmond mottok i dag årets Fotografipris for sitt engasjement for fotografiet og sitt eget kunstnerskap.

– Vi bøhøver alle et skulderklapp som en bekreftelse på at det vi gjør er bra, og det å motta denne prisen er det største skulderklappet av dem alle, sa prisvinneren i forbindelse med utdelingen av prisen i dag.

Fotografiprisen deles ut annethvert år i regi av Norske Fagfotografers Fond. Prisen deles ut i forbindelse med fotofestivalen Nordic Light og prisen er på 100 000 kroner.

I følge juryen skal prisen deles ut til en fotograf som i spesiell grad har utmerket seg ved sin faglige dyktighet, vist store skapende evner og som har skapt bilder som høyner fotografiets anseelse i vårt kulturliv. Juryformann Erik Fuglseth uttaler i forbindelse med utdelingen:

– Ragne Sigmond får Fotografiprisen 2017 for sitt særegne bildespråk og svært personlige teknikk, men teknikk alene vil aldri bære et fotografi. Sigmonds univers er preget av lekenhet og dedikasjon samt hennes vilje til å søke den ytterste konsekvens gjennom år med perfeksjonering uten å stagnere i sitt eget spor. Juryen vektlegger og berømmer også Sigmond for hennes mangeårige engasjement som formidler av fotofaget gjennom forelesninger, foredrag og workshops hvor hun generøst deler sin kunnskap og teknikk.

Sigmond startet karrieren som kommersiell portrettfotograf og herfra utviklet hun seg videre i sine personlige prosjekter. Hun fant nye muligheter for eksperimentering, og dette er noe hun fremdeles holder fast ved parallelt med sin undervisningsjobb.

Utover eget fotografi underviser Ragne kommende fotografer på Medieskolerne i Viborg, Danmark, der hun selv har sin utdannelse fra. Hun har fulgt bransjens overgang fra analog til digital, og hun beskriver sin fascinasjon av lysmaling som en fortsettelse på den analoge fasen hun en gang forlot. Hun eksperimenterer med å male med lamper og lommelykter som i kombinasjon med lange eksponeringer og blitz-lys gir et særegent uttrykk. Hun beskriver selv sine lysmalerbilder som personlige fortolkninger av hverdagens flyktige øyeblikk av å bli hensatt i melankoli og dagdrømmetilstand.

Fotografiprisen ble innstiftet 1989 og er den største fotoprisen i Norge. Formålet for prisen er å stimulere til seriøs bruk av fotografi. Vinneren skal ha en kombinasjon av høy faglig kvalitet og kreativitet. Årets jury består av juryformann Erik Fuglseth (Norske Reklamefotografers Forening) og Arild Sønstrød (Norges Fotografforbund).

Tidligere vinnere av Fotografiprisen er Morten Krogvold (1989), Knut Bry (1994), Dag Alveng (1997), Kjell Sten Tollefsen (1999), Agnete Brun (2001), Herdis Maria Siegert (2003), Tom Sandberg (2005), Per Maning (2007), Jonas Bendixen (2009), Rune Johansen (2011), Erik Almås (2013) og Hans Jørgen Brun (2015).

www.ragnesigmond.com

Written By
More from Pål Otnes
Årets bilde til Kyrre Lien
I dag feirer fotografene seg selv på Litteraturhuset i Oslo. Årets Bilde...
Read More
0 replies on “Fotograf Ragne Sigmond mottar årets Fotografipris”