Fotografi, makt og demokrati

Det fotografiske bildet har til alle tider fortalt om tider, steder og mennesker. Det har en unik evne til å synliggjøre menneskers liv og arbeid og levendegjøre menneskelig sorg og glede. I dag er det mange bilder som gjennom årene har blitt historiske dokumenter over hendelser og fortellinger om fortiden. 

• Av Ingrid Nilsson, direktør ved Preus museum

Årets Fotografiets dag på Preus museum har makt og demokrati som tema, som også er et av temaene i vår jubileumsutstilling “Fra synsmaskiner til Instagram“.

Og makt og demokrati har vært et tema for fotografi fra begynnelsen. Eksempelvis kan nevnes fotografer som Jacob Riis og Lewis Hine som virkelige ønsket at menneskers vilkår skulle forandres med hjelp av deres bilder.

Fortellinger i bilder om menneskers liv er fortsatt viktig for at vi skal forstå verden. Jeg tror at fotografiet har betydning for demokratiet og at vi trenger fotografer som med kunnskap og lidenskap ønsker å formidle følelser og gi oss kunnskap.

Årets festivalutstiller på Fotografiets dag her på Preus museum er en slik fotograf. Linda Bournane Engelberth har ikke nøyd seg med bilder av romfolket som tigger på gaten i Oslo, hun vil mer enn som så. Hun vil komme tettere på, få greie på hvordan de lever, følge dem til hjembyen deres, lære om kulturen og livet deres og formidle kunnskapen gjennom sine bilder til oss.

Å gjøre dyptpløyende dokumentarprosjekter tar tid og koster penger. Derfor er det viktig at det finnes støtteordninger for denne type prosjekter. Jeg vil gi en stor applaus til Fritt Ord som har satset på Norwegian Journal of Photography.

Selv er jeg utdannet fotograf på Nordens Fotoskola på 1980-tallet, en skole med innrettet mot dokumentarfotografi. Alle vi som gikk der ønsket å jobbe med lange prosjekter, men få klarte det, for det var vanskelig å leve på lange og kostbare dokumentarprosjekt. De fleste endte opp  som reportasjefotografer innenfor presse og magasiner. Jeg videreutdannet meg og kom til museumsverden.

Men jeg blir fortsatt inderlig glad når jeg ser arbeidene til Linda og andre gedigne dokumentarprosjekter, de er så viktige siden de hjelper oss til å få kunnskap og nyansere vårt bilde av vår samtid.

Til sist et sitat av Henri Cartier Bresson:
“It is an illusion that photos are made with the camera. They are made with the eye, heart and head.“

www.preusmuseum.no

Tags from the story
,
Written By
More from Redaksjonen
Fotografi #1 2023 ute nå
I årets første utgave av Fotografi har vi møtt den japanske fotografien...
Read More
0 replies on “Fotografi, makt og demokrati”