Fotografihuset et skritt videre

Kan dette bli Fotohuset? © CF Wesenberg

Etter at styret i Fotografihset kom på plass i høst har første prioritet vært å få økonomisk og politisk støtte til å utvikle prosjektet videre. Nå ser det ut til at et stort skritt er tatt.

Fotografihuset forteller i en pressemelding i dag at en enstemmig Kultur- og utdanningskomite vedtok på sitt møte 21. januar å gå inn for at det opprettes et nasjonalt fotografihus i Oslo: ”Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å opprette en dialog med staten om etablering av Fotografiets hus i Oslo. Dette bør skje i samarbeid med fagmiljøene”, heter det i vedtaket.

Kultur- og utdanningskomite ser på dette initiativet som interessesant og som et ledd i utviklingen av byens aktivitetstilbud og kulturarenaer. Den mener et slikt senter vil kunne bidra til å styrke og formidle fotografiets posisjon og rolle i samfunnet, og at en slik nasjonal institusjon vil kunne bidra til utvikling av kvalitet og mangfold i Oslo som kulturby. Komiteen mener også at fotografiet som kunstform fortjener å bli løftet og at det kan gjøres blant annet ved å bidra til etablering av Fotografiets hus i Oslo.

– Vedtaket i Kultur- og utdanningskomiteen er en milepæl i dette arbeidet, sier prosjekt / kunstnerisk leder i Fotografihuset AS, Anne Lise Flavik.

Falvik og styreleder Johansen har tidligere fortalt til Fotografi at tanken bak Fotografihuset er å skape et opplevelsessenter rundt fotografiet som uttrykksform. De mener at fotografiet alt for lenge blitt skjøvet til side til fordel for andre kunst- og kulturtiltak.

– Fotografihuset i Oslo passer godt inn i en nasjonal satsing på fotografi, hvor de eksisterende fotoforeninger, fotomuseer, fotogallerier, fotofestivaler og fotoklubber rundt om i landet utgjør en grunnstamme.  Fotografihuset AS vil også kunne være innholdsleverandør til flere av disse, og bidra til å skape gode foto-opplevelser rundt om i landet ved å sende rundt utstillinger, arrangere kurs og workshops og skape begeistring for fotografi, forteller Anne Lise Flavik og Erling Johansen til Fotografi.

(Illustrasjonsfoto: Rune Braathen/CF Wesenberg/Kolonihaven Studio/runARK 3D)

Written By
More from Pål Otnes
Workshop i multimedia storytelling med Bob Sacha
Bob Sacha har jobbet med Mediastorm, National Geographics, og Life Magazine. I...
Read More
0 replies on “Fotografihuset et skritt videre”