Fremragende om Kåre Kivijärvi

På de store banker. Foto: Kåre Kivijärvi

Boken Kåre Kivijärvi. Fotografier 1956 – 1991 er kanskje den fineste fotograf-monografien som er utgitt her i landet.

At Forlaget Press står som utgiver – i et samarbeid med Nasjonalbiblioteket – er ikke overraskende. Forlaget som i de siste årene har utgitt mange fotografiske bøker, må regnes som en spesialist på området. Boken om Kivijärvi skiller seg imidlertid ut. Den er et imponerende gjennomarbeidet prosjekt der fotoarkivar Kristin Aasbø har gjort en formidabel jobb. At hun i tillegg til sin akademiske utdanning også har fotografisk bakgrunn er tydelig i tekstene. Innsikten i det fotografiske materialet gir oss nøkterne og faglige betraktninger – helt fri for kunsthistorisk viss vass sjargong. Kivijärvi presenteres i et lett tilgjengelig journalistisk språk som gjør boken til en leseropplevelse.
Da Kivijärvi døde ble hans etterlatte papirer og fotografiske arkivmateriale overdratt til Henie Onstad Kunstsenter, men i 1999 og 2001 ble dette arkivmaterialet gitt til Nasjonalbiblioteket. Aasbø har arbeidet med arkivet i drøye ti år, samtidig som hun også har kartlagt annen tilgjengelig dokumentasjon om Kivijärvi. Det er ikke vanskelig å fatte at dette har vært et møysommelig forskningsarbeid – og oppgaven med å bearbeide alt materialet til gode tekster når det gjelder biografi og karriere har ganske sikkert vært en utfordring. Men vi får en grundig og interessant innføring i Kivijärvis liv, og ikke minst i hans synspunkter på eget arbeid.
Mytene rundt Kivijärvi er mange, flere av dem var han med på å skape selv. Og slik er det blitt med Kivijärvi at vi kjenner mytene, men ikke så mye om mannen selv. For mange er det eksempelvis ukjent at han studerte fotografi under Otto Steinert ved Staatliche Schule für Kunst und Handwerk i tyske Saarbrücken. At Kivijärvi ble påvirket av Steinerts «Subjektive Fotografie» – og ikke minst av Steinerts interesse for fotoreportasjen som et kunstnerisk uttrykk – er nok ganske sikkert, selv om Kivijärvi selv sier lite om dette. Steinert var riktignok omdiskutert i sin samtid, men han var udiskutabelt en innflytelsesrik kraft i tidens fotografi.
Boken presenterer alle de fotografiske motivene som Kivijärvi viste på utstillinger i løpet av sin karriere. Dette materialet er svært grundig behandlet, og hvert bilde har utfyllende opplysninger. De gangene man kjenner til at Kivijärvi presenterte ulike versjoner av samme motiv, vises de forskjellige versjonene. Enkelte av motivene har dessuten vært presentert med sterkt varierende kontrast, og noen ganger viser boken flere gjengivelser for å få frem frem denne variasjonen i uttrykk. Noen ganger vises også negativene på trykk (i original størrelse) fordi de gir et unikt innsyn i Kivijärvis arbeidsmetoder, både i opptakssituasjonen – og i det senere arbeidet med beskjæringer.
Denne boken inneholder den første større oversikten over Kivijärvis liv, og for første gang får vi et virkelig informativt verk om liv og arbeid til en av Norges store fotografer.
Boken er trykket av svenske Fälth & Hässler som nok er en av Skandinavias fremste trykkerier når det gjelder denne type bøker. Det får de vist her.
Men, avliver boken noen av mytene rundt Kivijärvi? Noen kanskje – samtidig som andre blir stående. Kåre Kivijärvi var en av norsk fotografis mest enigmatiske personligheter. Det er en dimensjon som denne boken – i tillegg til alt annet – makter å løfte frem.

 

Gate, Baktaphur. Foto: Kåre Kivijärvi
På de store banker. Foto: Kåre Kivijärvi
Written By
More from Tore
Mot tidenes erstatning for bildetyveri?
Fotograf Baard Lunde har erfart at erstatningen du blir tilkjent i Norge...
Read More
0 replies on “Fremragende om Kåre Kivijärvi”