Høyskolestatus til NISS

Studiet visuell kunst på NISS (Nordisk institutt for scene og studio) med spesialisering innen billedkunst, foto og illustrasjon, har fått høyskolestatus.

Dette betyr at fotostudiet ved NISS er på likt nivå som utdanningen på Kunsthøgskolen i Bergen. Den andre fotoutdanningen i Norge som har høyskolestatus er fotojournalistutdanningen ved Journalisthøgskolen.

Privat kunsthøyskole

– Dette betyr at vår kunstskole er på høyskolenivå. Vi er den eneste av de private kunstskolene som har denne statusen, og vi er nå i helt annen posisjon overfor fremtidige studenter, søkere og ikke minst i kunstmiljøet, sier rektor ved NISS, Jørgen H. V. Gjerdrum.

– NISS vil nå utgjøre et klart alternativ til de fire statlige kunsthøyskolene ved sin tverrfaglighet, dynamikk i utvikling av nye studietilbud og sin dedikasjon til å gi studentene en praktisk orientert utdanning som også søker å ha en klar internasjonal forankring, fortsetter Gjerdrum.

– NISS har sine røtter solid plantet innen kunst og kultur. Av den grunn er det svært viktig at kunstutdanningen fikk akkreditering. For kunststudentene gir en høyskolestatus langt flere muligheter i deres videre utdanning. Studenter har også i de senere årene vært stadig mer opptatt av studiepoeng, og som akkrediterte får de nå det, sier Eirin Sæther, studierektor og faglig leder ved Visuell kunst ved NISS.

Filmskole

NISS har allerede samarbeid med universiteter i utlandet, og skolen vil nå kunne etablere langt flere slike. Utveksling lærere/studenter, gjestelærervirksomhet, workshops og forskningsarbeid er noe av det som vil styrkes og som utdanningen ser fram til å utvikle.

Tidigere i år fikk NISS godkjent studieprogrammet årsstudium i film og TV. Dermed ble skolens film- og TV-utdanning den første private filmskolen i Norge på høyskolenivå.

Skolen har søkt om høyskolestatus for ytterligere fire høyskoleprogrammer.  Foruten akkrediteringen av film og TV-utdanningen og visuell kunst søker NISS nå også høyskolestatus for  studier innen lydteknikk, populærmusikk, skuespillkunst og ledelse innen kunst- og kulturfeltet.

More from Morten M. Løberg
Tomas von Houtryve leverte
Tomas von Houtryve har nettopp avsluttet sitt bildeforedrag under Dokfoto 2013. von...
Read More
0 replies on “Høyskolestatus til NISS”