Ikke kødd med meg igjen!

Marcel Lelienhof: Hells Angels Oslo

Festivalsjef Anne Lise Flavik ga sist uke klar beskjed om hvem som bestemmer programmet for Nordic Light. Jeg synes det er befriende at hun ikke levner noen tvil.

Kommentar: Morten M. Løberg

Sist uke stilte festivalsjef Anne Lise Flavik et betimelig ultimatum gjennom Nordmørsavisa: Dersom noen, uansett stand eller rang, en gang til prøver  å sensurere Nordic Lights program, da tar hun hatten sin og går.

For det er ikke noe vakkert syn det som har skjedd i Kristiansund etter at det ble kjent at Nordic Light planla et innslag med medvirkning fra motosykkelklubben Hell´s Angels.

Anne Lise Flaviks utblåsning retter seg i første rekke mot fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal fylkeskommune, som per telefon truet Flavik med å trekke tilbake økonomisk støtte dersom ikke et planlagt programinnslag med motorsykkelklubben Hell´s Angels ble fjernet. Også politimesteren i Kristiansund var lite begeistret for å få HA til byen, mens lokalpressen og lokale politikere bar ved til bålet. Flavik ga etter for presset, og reddet dermed økonimien for årets festival, men er overtydelig på at dette finner hun seg ikke i en gang til.

Slikt skal hun ikke finne seg i!

Hverken fylkesrådmann eller andre myndighetsrepresentanter har noe med å sensurere Nordic Lights program. Så lenge innslaget i seg selv er innenfor rammene av norsk lov er det festivalens kunstneriske frihet og ytringsfriheten som regulerer dette. Herregud, har man ikke et eksemplar av Grunnloven der oppe? Å true denne friheten er så dumt at jeg skjønner at fylkesrådmannen tok en telefon framfor å skrive en mail eller sende et brev. Han skjønner vel – som Hell´s Angels – at det er dumt å legge igjen spor…

Det er ingen grunn til å tvile på at Flaviks opplysninger om den famøse telefonsamtalen er korrekte. For det første har ikke fylkesrådmann Guttelvik benektet den. Han velger å si «ingen kommentar». Hadde Flaviks påstand vært feil hadde det vel vært naturlig å imøtegå den? Og skulle Flaviks versjon være løgn, ville fallhøyden vært stor. Da ville veien ut den mest bortgjemte byporten – med halen mellom beina – vært kort…

Så det synes rimelig åpenbart at Flavik er blitt presset av Guttelvik. Men stopp en hal; er ikke det på sin plass? Er ikke Hell´s Angels er en kriminell organisasjon?

Det er et faktum at mange av medlemmene i Hell´s Angels er bøtelagt eller straffedømt (riktignok stort sett for mindre forbrytelser i form av trafikkforseelser og brudd på narkotikalovgivningen). Noen er dømt for vold, mishandling og voldtekt. Slike lovbrudd er langt mer alvorlig – også i strafferettslig forstand – men gjelder ikke mange.

Hell´s Angels er aldri dømt for å være en kriminell organisasjon, etter den såkalte «mafiaparagrafen» i straffeloven. Tingretten i Tromsø har nylig hatt en slik sak til behandling (narkotikaomsetning), men her er det ikke falt dom ennå (og den vil sannsynligvis uansett bli anket, så her får vi ikke en rettskraftig avgjørelse før tidligst til høsten).

Man kan gjerne mene at HA er en kriminell organisasjon selv om dette ikke kan dokumenteres juridisk. Det som er helt sikkert er at Hell´s Angels ikke er en ulovlig organisasjon. Altså har de ytringsfrihet som alle andre.

Nordic Light trenger strengt tatt ikke vurdere hvorvidt HA er en kriminell organisasjon

Folk gikk jo helt av skaftet i Kristiansund! Som om Hell´s Angels skulle komme i motorsykkelkaravane til byen med kilovis av hasj på bagasjebrettet og stille seg opp foran skoleporten og lokke ungdommen ut i narkotikahelvetet.

Nordic Light hadde invitert representanter for Hell´s Angels til festivalen for å delta i en paneldebatt. Det er nesten uforståelig at reaksjonene på lokalplanet kunne bli så primitive.

Hva er så farlig med en debatt?

Planen var å ha opponenter i panelet og debatten skulle ledes av en erfaren pressemann (Jan Erik Larsen, tidligere redaktør for Tidens Krav i Kristiansund og nå medarbeider i First House). Dette kunne blitt litt av en utfordring for HA´s talsmenn. Det er ingen grunn til å tro at Hell´s Angels hadde sluppet «billig» unna dette. HA´s talsmann Rune «Supern» Olsgaard vet han har en vanskelig oppgave, han vet han vil møte motstand nesten uansett når han ytrer seg og han vet at mange hater både ham og klubben. Det er vel ikke da du har mest lyst til å stå fram på en scene? Jeg synes det står respekt av at HA var villige til å møte til debatt på Nordic Light.

Men Hell´s Angels er ikke engler. De hadde ikke sagt ja til å la seg fotografere av Marcel Leliënhof og takket ja til en paneldebatt på Nordic Light om de ikke hadde vurdert dette som positivt for sin egen image-bygging. Når Leliënhof viser bilder av et HA-medlem sammen med kone og unger i bunad er det svært effektiv og velkommen image-bygging. Hell´s Angels forsøker stadig å gi inntrykk av at de er bedre enn sitt rykte og de flyter nok litt på at ingen HA-medlemmer er blitt dømt etter mafiaparagrafen. Men for å bli domfelt i en straffesak må skyld være bevist utover enhver rimelig tvil. Politiet (og andre) kan naturligvis ha en kvalifisert oppfatning av hvordan ting henger sammen uten at de klarer å bevise det. Kanskje har politiet rett når de karakteriserer HA som en kriminell organisasjon?

Vi vet for eksempel – uten sammenligning forøvrig – at det begås langt flere lommetyverier enn vi har domfellelser for lommetyveri. Lista over domfellelser kunne vært en indikasjon på at dette er et lite problem. Mange av oss tar allikevel forholdsregler fordi vi «vet» bedre, selv om disse forholdsreglene isolert sett kanskje kan være for eksempel rasistiske. Kanskje vi passer ekstra godt på i nærheten av folk og typer vi «vet» rapper lommeboka di hvis de får sjansen? Hadde jeg sagt hvor og hvem jeg passer meg for, hadde jeg selvfølgelig blitt anklaget for å være en fordomsfull rasist. Men jeg er ikke så dum at jeg tolker et lavt antall domfellelser dithen at denne formen for kriminalitet knapt finnes. Derfor har jeg fremdeles lommeboka mi. Strafferegisteret er ikke alltid den ledesnora du trenger.

Blir Leliënhof da bare en nyttig idiot for Hell´s Angels?

Svaret på det spørsmålet er ikke entydig. Det er åpenbart at HA ser seg tjent med at Leliënhof fotograferer medlemmene og lager utstilling og bok – hadde de ikke sett på dette som «reklame» hadde de ikke sluppet ham til. På den annen side er prosjektet Leliënhofs egen idé. Han har valgt dette selv ut fra en genuin interesse for subkulturer. Han vet hvordan han skal kommunisere med HA og han har vunnet deres tillit. Han har sin integritet i behold, han vet hva han vil og han har vist tidligere at han kan gjøre egne prosjekter på egne premisser og få det til.

Prosjektet blir presentert under Nordic Light neste uke, det fikk ingen myndighetspersoner hindret. At det ikke ble noen paneldebatt er et – midlertidig – nederlag for festivalens kunstneriske frihet og for ytringsfriheten, men festivallederens grensesetting er samtidig befriende klar:

Ikke kødd med meg en gang til!

 

Morten M. Løberg

Redaktør

 

Marcel Lelienhof: Hells Angels Oslo
Marcel Lelienhof: Hells Angels Oslo

 

More from Morten M. Løberg
Bård Løken: Norske omveier
Bård Løken har fotografert til boken Norske omveier. For selv om slike...
Read More
11 replies on “Ikke kødd med meg igjen!”
 1. says: Andreas F.

  Nå er det mulig at det er noe elementært jeg ikke forstår, siden Løberg er himmelfallent oppgitt over Møre og Romsdal fylkeskommunes manglende basiskunnskap om Norges grunnlov.

  Med fare for å avsløre meg selv som like stor dust som fylkeskommunen lar jeg det stå til:
  Hva er koblingen mellom økonomisk støtte fra MRFK og vår lovfestede ytringsfrihet? Hvilken lovfestet rett har en festival eller annen meningsbærer til fylkeskommunal støtte?

  Det er godt mulig at fylkesrådmannen trenger et vedtak i ryggen før han truer med å trekke støtte, men det er jo en helt annen diskusjon.

  Man kan godt synes at det er usympatisk og sneversynt at støtteinstanser legger sin nese i bløt når det gjelder støttemottakeres kunstneriske beslutninger. Men hva dette har med grunnloven å gjøre går meg hus forbi.

  1. Nordic Light har, som Andreas vel antyder, selvfølgelig ingen «lovfestet rett» til øknomisk støtte fra noen som helst instans. Samtidig har de utvilsomt både en kunstnerisk frihet og naturligvis ytringsfrihet, som alle andre. Grunnloven slår fast at «ytringsfrihet bør finne sted» – og Høyesterett har lagt til grunn at «bør» skal forstås «skal». Å true festivalen til å trekke en annonsert programpost kan i seg selv – slik jeg ser det – være et angrep på denne grunnlovsfestede friheten. Å bruke økonomi som pressmiddel stiller etter min mening Møre og Romsdal fylkeskommune i et enda dårligere lys.
   Morten M. Løberg

   1. says: Andreas F.

    Dersom myndigheter stenger en utstilling hvor intet lovstridig innhold vises, vil det være et brudd på ytringsfriheten.

    Dersom en fylkeskommune trekker støtte til en utstilling fordi man er uenig i utstillingens innhold– tja, lykke til med å finne en advokat som vil prosedere på grunnlovsbrudd.

 2. says: Petter Olsen

  Kall det hva man vil.Festivalsjef Anne Lise Flavik og Leliënhof er og blir nyttige idioter for organiserte kriminelle. Hells Angels ler hele veien til festivalen og blåser i om man skaper debatt eller ikke. De ønsker å ha en fin fasade over sin omfattende kriminelle virksomhet og får det servert på sølvfat av mennesker med for lett tilgang til offentlige midler og null bakkekontakt.
  Man slutter aldri å forundres over den grenseløse naiviteten i visse miljøer. Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Det handler om å vise nulltoleranse for kriminell virksomhet. Flavik og Leliënhof spytter Hells Angels ofre i ansiktet!

 3. says: Pål Magnussen

  Jeg driver et motorsport team der 3 av deltagerne er straffedømt. Er vi da en kriminel organisasjon? Jeg kjenner to fotballspillere som er straffedømt, er da laget en ransliga? På Stortinget har vi hatt representanter med saker på rullebladet mang en gang, er da regjeringen kriminelle? Svaret er kanskje ja på den siste der men ellers tror jeg de fleste skjønner hvor jeg vil. HA er ikke noe verre eller bedre enn noen andre i samfunnet, de er bare litt mer synelig. I Oslo by regjerer det mange organiserte ligaer, som styrer både narkotika, prostitusjon og annet faenskap, men man ser de ikke så lett for de er ikke uniformerte. Tror egentlig ikke at HA ville være tjent med å være så synlige og samtidig skulle leke gjemsel med politiet. Ja noen av medlemene er noen skikkelig gangstere og livsstilen deres er litt anderledes, men spør deg selv sist gang du egentlig hadde et problem med noen av de da, kan det virkelig være et så stort problem? Er selv en lovlydig og helt vanlig kjedelig norsk borger og en av mine venner er medlem i HA. De eneste problemene dette vennskapet har ført til er skapt av norsk politi, ikke av englene fra helvete..

  1. says: Neidaså

   HA er kanskje 80-90% lovlydige, skattebetalende, arbeidende mennesker, familiefedre med HA som hobby. Problemet er at de resterende 10-20% får operere med sine forbrytelser fritt, og bidrar til den økonomiske driften av HA. HA er et fristed, endatil med beskyttelse i form av steder å være, lagre og gjemme ting, og ikke minst et hardtslående og brutalt lojalt broderskap. Jeg vet ikke om du sammenligner regjering, et fotballag eller ditt eget racingteam, med dette? Jeg kjenner også en strålende kar som er HA medlem, som jobber og betaler skatt og har små barn som han elsker. Men han er fremdeles HA, og har et korrupt moralsk ståsted.

   1. Jeg oppfordrer alle til å skrive under fullt navn. Det er ingen grunn til å skjule seg bak anonymitet i denne tråden.

    Morten M. Løberg
    Redaktør

    1. says: Undrende

     Desverre er det mange grunner til å være anonym i en slik diskusjon. I hvert fall dersom du velger å snakke om det som disse klubbene egentlig står for.

   2. says: Undrende

    «HA er kanskje 80-90% lovlydige, skattebetalende, arbeidende mennesker, familiefedre med HA som hobby.» Tja – det er vel heller at av Hells Angels’ 113 medlemmer og prøve- medlemmer i Norge er 85, det vil si 75 %, domfelt for straffbare forhold!

    Leliënhof sin egen klubb – Taurus er ikke det en offisiell HA-supporterklubb, en 1%-klubb som ligger inn under Norgesmodellen?

    Det hele blir for naivt der NL har løpt ærend for HA som PR-gutter. Men snedig arrangert av HA og Leliënhof. Hvorfor er det så viktig å fremstille tungt kriminelle som snille og helt vanlige folk?

Comments are closed.