Ingen monsterinntekter blant fotografer

Skattelistene vitner tilsynelatende om skrinne kår blant fotografer. Norges best kjente fotograf står oppført med null i inntekt.

Nordic Lights radarpar Anne Lise Flavik (direktør) og Morten Krogvold (kunstnerisk leder) smiler av helt andre ting enn fjorårets inntekt. (Foto: Morten M. Løberg)

Morten Krogvold har selskap av en annen profilert kollega, nemlig reklamefotograf Morten Qvale. Også han endte opp med null i inntekt i fjor.

Ellers er reklamebransjen tradisjonelt den bransjen hvor fotografene tjener best. Damian Heinisch scorer høyt på inntektslistene med 727.074 kroner i inntekt i fjor, Knut Bry endte på 536.906 og Marcel Lelienhof på 448.092. Per Heimly måtte nøye seg med 350.005, mens kollega Bjørn Opsahl tjente 152.133.

De aller fleste fotografene driver egne firmaer, som regel organisert som aksjeselskap eller enkeltmannsforetak. Mange har  høye utgifter og dette trekker resultatet ned. Fotografer som driver enkeltmannsforetak sitter i realiteten igjen med en inntekt som tilsvarer omsetning minus utgifter. Underskudd fra tidligere kan trekkes fra på inntekten påfølgende år, og dermed kan skattbar inntekt bli lav.

Fotografer i faste stillinger hever vanlig lønn og bildet blir fort annerledes. Fotograf Agnete Brun i Dagbladet tjente 602.614 kroner i fjor. Direktør Anne Lise Flavik i Nordic Light endte på 344.722 kroner.

Kunstnere har tradisjonelt måttet slite. Vibeke Tandberg er neppe bankens foretrukne lånekunde med 110.731 kroner i inntekt. Tom Sandberg derimot, endte på 354.303. Det er nesten identisk med naturfotograf Baard Næss (353.082).

Dag Thorenfeldt tjente 28.290 kroner i 2009. Fotoagent Ellen Kathrine Syverstad og fotograf/fotoagent Ole Andreas Buenget endte begge med null i inntekt, men leder Tina Holth i TinAgent tjente 444.051 kroner i fjor.

Og redaktøren av Fotografi.no – som bringer denne skattesladderen til torgs – hva tjente nå han? 183.789 kroner.

More from Morten M. Løberg
Millionstrid om fotosamling: Forhandler videre
Sparebankstiftelsen NOR og fotograf Arne Knudsen forsetter forhandlingene for å prøve å...
Read More
0 replies on “Ingen monsterinntekter blant fotografer”