Ingrid Nilsson ny direktør ved Preus museum

Styret ved Preus museum ansatte tidligere i ettermiddag Ingrid Nilsson som ny direktør ved Preus museum.Ingrid Nilsson er i dag leder for fotoavdelingen ved Malmø museer. Styret har nettopp sendt ut denne pressemeldingen:

Styret ved Preus museum har i dag tilsatt Ingrid Nilsson, leder for fotoenheten ved Malmø Museer, i direktørstillingen etter Jonas Ekeberg.
Ingrid Nilsson er kulturviter og fotograf med 20 års erfaring innen svensk museumsarbeid med hovedvekt på kulturhistorisk fotografi. Hun har i løpet av de siste ti årene ledet flere enheter ved Malmø Museer, innenfor dokumentasjon generelt, og innenfor kulturhistorisk fotografi. Malmø Museer utgjør i dag flere separate avdelinger med til sammen ca. 100 ansatte.
Ingrid Nilsson har en solid faglig basis for stillingen ved Preus museum. Hun er utdannet fotograf og har utdannelse fra universitetene i Lund og Gøteborg innen flere relevante fagområde; kulturkommunikasjon, historie, kunstvitenskap, humanøkologisk dokumentasjon og faget Fotografi og dokumentasjon.
I 1991 ble hun tilsatt som fotograf ved Malmø Museer, i 1998 som leder for fotoseksjonen, i 2001 som leder for dokumentasjonsenheten, og etter en omorganisering av museet i 2008, som leder av den nye fotoenheten, ett av museets viktige profilområder. Museet har gjennom mange år lagt stor vekt på arbeidet med fotografisk materiale. Dokumentasjonsavdelingen som Ingrid Nilsson ledet i syv år, var betydelig større enn Preus museum, både når det gjelder budsjett og antall ansatte, med 25-35 personer i ulike faglige roller.
Ingrid Nilsson har i løpet av de ti siste årene hatt ansvaret for mange egenproduserte utstillinger og utstillinger med eksterne nasjonale og internasjonale fotografer. Hun har også vært billedredaktør eller redaksjonsmedlem for seks store bøker innenfor kulturhistorisk eller kunstnerisk fotografi.
Ingrid Nilsson har i tillegg, i mange år, arbeidet i flere faglige nettverk, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har en solid fotohistorisk og fototeknisk kompetanse og er godt orientert innenfor svensk og internasjonalt samtidsfotografi.
Ingrid Nilsson kjenner Preus museum fra flere besøk og har fulgt utviklingen ved museet. Hun forteller begeistret om sitt første besøk tidlig i 1990-årene. Da fikk hun se en fantastisk utstilling med fotografi av Edward Steichen. Men det var framfor alt selve arkivet som gjorde et varig inntrykk, forteller hun. Hun fikk som hun sier, ”løfte på lokket til en fantastisk billedskatt” og fikk se fotografier som hun tidligere bare hadde lest om, men som faktisk fantes ved Preus museum.
Som nasjonalt fotomuseum er Preus museum ansvarsmuseum for kulturhistorisk fotografi og leder det nasjonale nettverket av ulike typer fotobevaringsinstitusjoner, museer, bibliotek og arkivinstitusjoner som til sammen dekker hele landet. Preus museum har også faglig ansvar for kunstnerisk fotografi og for å dokumentere den tekniske utviklingen innenfor fotografiet i hele sin bredde. Dessuten har museet et nasjonalt ansvar som ressursinstitusjon for fotofaglig litteratur. Det verdifulle fagbibliokteket ved Preus museum er en nasjonal fotoskatt i seg selv som utmerker seg også i internasjonal sammenheng.
Med Ingrid Nilsson som leder for Preus museum vil fotografiet som nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk og kunstnerisk medium, biblioteket og den tekniske samlingen bli ivaretatt på beste måte.
Ingrid Nilsson ser fram til å starte arbeidet ved Preus museum i løpet av høsten – Hun vil bosette seg i Horten.

Tags from the story
,
More from Morten M. Løberg
Over 100 % besøksøkning på Nordic Light
Nordic Light har registrert 60.000 besøkende når alle arrangementene under årets fotofestival...
Read More
0 replies on “Ingrid Nilsson ny direktør ved Preus museum”