Jubileumsår for Preus Museum

Carleton E. Watkins, The Three Brothers, 1878 – 1881. Tilhører Preus museums samling.

I år er det 20 år siden staten overtok fotosamlingen etter Leif Preus. Preus Museum markerer dette med en jubileumsutstilling som åpnet i museets lokaler i Horten denne helgen.

I dag er vi så vant til fotografiet at vi nesten ikke ser det, men da det kom i 1839 ga det et helt nytt visuelt språk som kunne dokumenter verden på en virkelighetsnær måte. Fotografiets reise fram til i dag er bakgrunnen for jubileumsutstillingen, som både løfter frem den tekniske utviklingen og bildene som representerer de ulike epokene gjennom mediets historie.

Kurator Hanne Holm-Johansen forteller at de ønsker å vise frem denne historien gjennom den unike samlingen som vanligvis ligger gjemt i museets magasiner.

– Et jubileum gir oss mulighet til bruke samlingen vår og vise noe av det vi ikke har hatt mulighet for å vise tidligere. Vi ønsket å presenter nye innfallsvinkler til fotografiet, og vi valgte å startet med noen undersamlinger fra vårt arkiv. Vi har blant annet en samling av såkalte synsmaskiner som ble utviklet på 1700 og 1800 tallet, som både er ment som underholdning, men som også lærte mennesket det å fokusere og se. Det spennende er at dette går parallelt med utviklingen av det moderne samfunnet; skal du jobbe på fabrikk med en oppgave en hel dag, ja så må du kunne fokusere.
Videre ser vi på fotografiet og dets rolle i vårt samfunn. Det spesielle er at vi overøses med bilder kontinuerlig, men dette har også ført til at fotografiet har blitt «usynlig». Paradokset er at vi i skolen lærer å analysere tekst og dikt, men vi lærer ingen ting om å analysere bilder og de aller færreste kjenner noe til fotohistorie. Vi prøver derfor å skape vårt lille bidrag gjennom utstillingen her i Horten.

Eadweard Muybridge, Fra serien Animal Locomotion, Plate 465, 1886 – 1887. Tilhører Preus museum.
Eadweard Muybridge, Fra serien Animal Locomotion, Plate 465, 1886 – 1887. Tilhører Preus museum.

Hege Oulie har også vært kurator på utstillingen og kan fortelle at utstillingen er startskuddet for et program som skal gå gjennom hele 2015.

– Vi har ønsket å se på den bredden av bruksområder som fotografiet har hatt og vi har derfor samlet utstillingen tematisk. Vi undersøker for eksempel temaet ”makt og demokrati” hvor vi ser på fotografiets evne til å skape sosiale endringer. Som Hanne sier så er fotografiet transparent og man glemmer ofte å analysere det vi ser på. Vi har derfor laget noen tekster som følger utstillingen, og som kan hjelpe de besøkende til å lære litt om nettopp den rollen fotografiet har hatt.
Vi håper at utstillingen er såpass bred at alle vil finne noe de synes er interessant. Og alt er hentet fra museets magasiner, inkludert noen nyervervelser, som PSTs kjente fotografi av Arne Treholt.

Utstillingen vil bli oppdatert med en ny fotograf hver måned, og er første del av et bredt program som går utover året. Det vil bli arrangert forskjellige søndagsaktiviteter, samt foredrag og workshops i historiske prosesser. Det blir også aktiviteter for barna, så følg med på museets hjemmesider utover året.

www.preusmuseum.no

Tags from the story
Written By
More from Pål Otnes
Hans Jørgen Brun mottar Fotografiprisen 2015
Fotografiprisen 2015 ble i dag tildelt fotograf Hans Jørgen Brun. Prisen på...
Read More
0 replies on “Jubileumsår for Preus Museum”