Kafé Leif

Kan dette bli Fotohuset? © CF Wesenberg

Arbeidet med å etablere Fotografihuset i Oslo er inne i en positiv flyt. Siste nytt er at Bergesenstiftelsen har bevilget en halv million kroner til forprosjektet.

Stortingspresident Olemic Thommessen la bort manus og snakket varmt for initiativet i noe som lignet en appell, under et halleluja-møte for Fotografihuset på Kunstnernes hus for en drøy uke siden. Oslo bystyre har enstemmig vedtatt å støtte opprettelsen av Fotografihuset.

Men hvor skal det ligge? Tanken om et eget hus for fotografi sentralt i Oslo oppsto for noen år siden da det ble klart at Deichmanske hovedbibliotek i regjeringskvartalet ville bli ledig. I dag er ikke dette lenger aktuelt, men ideen lever videre. Flere “nye” lokaler har kommet til: Det gamle renseanlegget under Akershus festning, bygningen som tidligere huset Norsk Geografisk Oppmåling ved Slottsparken – og Museet for Samtidskunst, tidligere Norges Bank, på Bankplassen.

Når Museet for Samtidskunst flytter ut, blir et fiks ferdig museumsbygg, komplett med kafé og bokhandel, ledig! Så er det så mye å fundere over? Politikernes velvilje og uttalte støtte er verdifull nok, men det følger ikke automatisk penger med. Å flytte inn i et ferdig museum er nesten gratis, og det må jo fortone seg som en drøm – også for de politikerne som har engasjert seg i prosessen. De får sette sitt merke på prosjektet, uten senere å risikere å måtte møte i kontrollkomiteer for å gjøre rede for overskridelser i millionklassen.

Hva med driften av Fotografihuset, den er jo ikke gratis. Nei, men der tar Fotografihuset sikte på stor grad av egeninntjening. Det betyr blant annet inngangspenger, som aldri bidrar til å høyne besøket, og det betyr avhengighet av sponsorer og støtte i næringslivet, alt sammen i tråd med tidens politiske vinder i kulturlivet – om ikke annet så fram til neste stortingsvalg. Heldigvis har vi stiftelsen Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DnB, Bergesenstiftelsen, etc.

Til og med Preus museum støtter Fotografihuset i Oslo. Det er jo ingen hemmelighet at museet i Horten kunne ønsket seg betydelig høyere besøkstall, og som Hanne Holm-Johnsen fra Preus museum sa på det nevnte halleluja-møtet på Kunstnernes hus: “Når Mohammed ikke vil komme til fjellet, får fjellet komme til Mohammed”. Preus museum er ikke fremmed for en “satelitt” i Oslo, snarere tvert i  mot. Så la museet få et stort rom i Fotografihuset. Og kaféen må selvfølgelig hete “Leif”.

Prosessen mot opprettelsen av Fotografihuset er altså inne på et godt spor, med energiske og profesjonelle folk i ledende posisjoner. Denne gangen kan det faktisk lykkes!

Illustrasjonsfoto © CF Wesenberg

www.fotografihuset.no

Tags from the story
More from Morten M. Løberg
Fotografiets dag blir 26. august
Fotografiets dag skal bli både strammere og mer åpen. Juryen hever terskelen...
Read More
0 replies on “Kafé Leif”