Kunst eller kitsch?

12. september åpnet Preus museum utstillingen «Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums samling». Utstillingen viser over 200 bilder fra museets samling fra tidsrommet 1880-1940, som kan knyttes til stilretningen piktorialisme.

Anders Beer Wilse, Drøbak, Dr. Morteruds vaktavløsning / Dr. Morterud Changing Guard, 1915. Sølvgelatin / Gelatine silver print, 290 × 390 mm.

Det er lagt særlig vekt på ti fotografer som er spesielt godt representert i samlingen – av disse er tre norske, Thomas Blehr, Waldemar Eide og Olaf Christoffersen – de øvrige er svenske Henry B. Goodwin, østerrikerne Heinrich Kühn og Rudolf Sulke, belgiske Léonard Misonne, amerikanske Edward J. Steichen og Karl Struss samt engelske Frank Meadow Sutcliffe.

Piktorialismen startet på slutten av 1800-tallet som en internasjonal bevegelse, og en reaksjon på at fotografi ikke bare skulle handle om dokumentasjon av fakta og noen fotografers forsøk på å gjenskape kunstverk. De sentrale fotografene som vises på utstillingen var derimot opptatt av å skape en ny og rent fotografisk virkelighet.

Bevegelsens høydepunkt strekker seg frem til første verdenskrig, da krigshandlinger gjorde internasjonal kontakt vanskelig. Dessuten ser vi at nye holdninger og stilretninger som Neue Sachlichkeit (ny saklighet) begynner å dominere. Det var imidlertid ikke slutt for piktorialismen.

Kontaktene ble gjenopptatt etter krigen, og i 1920-årene ser vi at det voksende antall fotoklubber ble fanebærere for piktorialismens ideer. Fra å være et rent elitepreget uttrykk, ble piktorialismen mer folkelig, og noen av de beste bildene fra 1920-30-tallet er de som skildrer industri og det moderne liv i byene.
Ifølge museet er utstillingens tittel «Kunst eller kitsch?» ikke en tabloidpreget tittel. Piktorialismen ble ganske raskt oppfattet som konservativ av mange, og den har blitt betraktet som kitsch og av liten interesse for oss i dag. Undersøker man perioden nøye, finner man ikke bare mengder med patetiske, klisjéfylte og selvhøytidelige bilder – men også fotografer som var nyskapende og eksperimentvillige. Ikke minst på den tekniske siden. Mange av fotografiets hovedverk er fra denne perioden. Utstillingen henger frem til 9 januar 2011.

Med utstillingen følger en virkelig flott katalog (191 sider) med 100 bilder, tekst av kurator Hanne Holm-Johnsen (både norsk og engelsk) samt en beskrivelse av de prosessene som piktorialistene tok i bruk

Written By
More from Tore
«The Jump Artist»
Du kunne ha plukket opp «The Jump Artist» ved en tilfeldighet, som...
Read More
0 replies on “Kunst eller kitsch?”