Lukker og blender

Lukkeren i kameraet bestemmer hvor lenge lyset skal få påvirke bildesensoren når du fotograferer et bilde. Vi snakker som regel om brøkdelen av et sekund. Blenderen bestemmer hvor mye lys som slipper gjennom objektivet den tiden lukkeren er åpen.

Lukkeren dekker i utgangspunktet for bildesensoren slik at lys ikke slipper inn. Når du fotograferer, åpner lukkeren seg et kort øyeblikk.

Lukkertid

Objektivet i kameraet tegner et skarpt bilde av motivet på bildesensoren, og lukkertiden er den tiden lukkeren i kameraet er åpen slik at lys slipper til sensoren. Lukkertiden kalles også eksponeringstid (å eksponere betyr å ”utsette for lys”).

Lukkertiden er som regel svært kort, bare brøkdelen av et sekund. 1/125 sek. er en veldig vanlig lukkertid. Med lukkertid 1/125 sek. er det ikke noe problem å holde kameraet støtt på frihånd. Bruker du lang lukkertid, kan bildet bli uskarpt fordi du ikke klarer å holde kameraet helt rolig i fotograferingsøyeblikket. Bildet blir uskarpt på grunn av kamerarystelse. På de mest avanserte kameraene kan du velge lukkertider fra ett sekund til 1/8000 sek. Rimelige speilreflekskameraer og kompaktkameraer har vanligvis ikke så korte (og kanskje heller ikke så lange) eksponeringstider.

En typisk lukkertidsrekke ser slik ut:

1/1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000 – 1/8000.

Selv om lukkertiden er brøkdelen av et sekund, blir den ofte bare angitt med et tall (ikke brøken) i søkeren og på kameraets display, altså slik: 1 – 2 – 4 – 8 – 15 – 30 – 60 osv.

Hva er et lystrinn?

Hver gang vi forflytter oss ett trinn opp eller ned på lukkertidsskalaen, halveres eller fordobles lysmengden som treffer bildesensoren. 1/30 sek. gir dobbelt så mye lys til bildesensoren som 1/60 sek. 1/500 sek. gir halvparten så mye lys som 1/250 sek.

Når lysmengden som treffer bildesensoren halveres eller fordobles, endres eksponeringen tilsvarende ett lystrinn. Bildet blir mørkere eller lysere.

Blenderåpning

Blenderåpningen er en sirkelrund åpning i objektivet som kan reguleres slik at den en liten eller stor. Stor blenderåpning slipper gjennom mye lys (lyset som tegner bildet på bildesensoren er sterkt). Liten blenderåpning slipper gjennom lite lys (lyset som tegner bildet på bildesensoren er svakt).

Tallene som angir blenderåpningen gir ingen umiddelbar mening slik lukkertidene gjør (blendertallene er ikke umiddelbart ”logiske”). I stedet for å forsøke å forstå hvordan blendertallene beregnes, er det enklere å bare lære seg å kjenne igjen tallene som angir blenderåpning. Her er ei typisk blenderrekke:

1.4 – 2.0 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22

Hva er lysstyrke?

I denne blenderrekka er blenderåpning 1.4 den største blenderåpningen objektivet har. Den største blenderåpningen angir objektivets lysstyrke. Vi sier at objektivet har lysstyrke 1.4. Objektiver med lysstyrke inntil 2.0 eller 2.8 kaller vi gjerne lyssterk optikk. Det finnes enda mer lyssterk optikk en 1.4. Største blenderåpning kan være 1.0 eller 1.2, men slike objektiver er ikke vanlige.

Objektivets minste blenderåpning er som regel 16 eller 22.

Jo mer lys som slipper inn gjennom objektivet og jo mer lysintenst bildet som dannes på bildesensoren er, jo kortere lukkertid kan vi bruke. Jo mer lyssterkt objektivet er, jo kortere lukkertider kan vi bruke – og enda få et riktig eksponert bilde. Lyssterk optikk er en fordel hvis du trenger kort lukkertid for å være sikker på at du klarer å holde kameraet støtt eller for å ”fryse” hurtige bevegelser i svak belysning.

Hver gang vi forflytter oss ett trinn opp eller ned på blenderskalaen, halveres eller fordobles intensiteten på lyset som passerer gjennom objektivet. Blender 11 slipper gjennom halvparten så sterkt lys som blender 8. Blender 5.6 slipper gjennom dobbelt så sterkt lys som blender 8.

Når lysintensiteten som passerer gjennom objektivet halveres eller fordobles, endres eksponeringen tilsvarende ett lystrinn.

Da virker det forhåpentlig helt logisk at en endring av blenderåpningen krever en tilsvarende – men motsatt – endring av lukkertiden for at eksponeringen skal bli den samme. Tenk på eksponeringen som den totale ”lysdosen” som treffer bildesensoren i fotograferingsøyeblikket. Vi snakker om summen av lysintensitet og tid. Bruker du ett trinn mindre blenderåpning, må du ha ett trinn lengre lukkertid for at bildet skal bli riktig eksponert. Blender 8 og 1/125 sek. eksponering gir akkurat samme eksponering som blender 11 og 1/60 sek.

Vanligvis slipper du å tenke på dette fordi kameraets eksponeringsautomatikk gjør disse innstillingene for deg.

Les også: “Riktig eksponering”

More from Morten M. Løberg
Enklere kreativt samarbeid i skyen
En ny team-plattform i Adobe Creative Cloud gjør det smidig og effektivt...
Read More
0 replies on “Lukker og blender”