Margaret M. de Lange

Margaret M. de Langes bilder av hennes to døtre har fått mye oppmerksomhet og har også blitt utgitt på det engelske forlaget Trolley. Boka “Daughters” inneholder sorthvitt-bilder fra periden 1993 til 2002. 

Margaret M. de Lange jobber til daglig som reklamefotograf men fotograferer også ikke-kommerielle prosjekter. Blant annet var hun første norske utstiller ved Fotografiska i Stockholm. Prosjektet ” Daughters” ble utgitt som bok på det engelske forlaget Trolley og inneholder sorthvitt-bilder fra periden 1993 til 2002.

www.margaretmdelange.com

Tags from the story
Mer fra Morten M. Løberg

Gratisseminar i digital arbeidsflyt i Skien

17. mars kan du få med deg gratis seminarer i digital arbeidsflyt...
Les mer