Mener kongebildene er ulovlige å vise

Slottet har gått til det uvanlige skritt å refse Se og Hør på sine egne hjemmesider.

Selv om ferien skulle være betalt av den statlige apanasjen, kan det ikke derfra sluttes noe om adgangen til å publisere bilder fra private ferier. Det må jo være innholdet i bildene som er avgjørende for spørsmålet om retten til publisering, og ikke hvordan ferien er finansiert, sier førsteamanuensis i jus, Bjørnar Borvik.

Jeg skrev i går en kommentar hvor jeg trekker i tvil at badeferiebildene av kongefamilien som Se og Hør har publisert er ulovlige å vise. Publisering  er i følge åndsverksloven lovlig uten den fotografertes samtykke når bildene må antas å ha «allmen og aktuell» interesse. Borvik utdyper sitt syn i en kommentar her på Fotografi.no.

Privatlivets fred

«Spørsmålet om publisering av bilder avgjøres ikke alene på grunnlag av åndsverksloven § 45c. Også reglene om privatlivets fred i straffeloven § 390 og skadeserstatningsloven § 3-6 setter grenser, uten at jeg tror at vurderingene etter de ulike bestemmelsene vil falle forskjellig ut», skriver Borvik blant annet.

«Det faktum at bildene er tatt i skjul, er selvsagt ikke i seg selv avgjørende for spørsmålet om de lovlig kan publiseres. Mitt poeng er bare at når bildene er tatt i skjul, og den avbildede ikke har fått noe forvarsel om at vedkommende blir tatt bilde av, vil den senere offentliggjørelsen av bildene lett kunne representere et særlig intensivt inngrep i privatlivets fred», fortsetter han.

Borvik er heller ikke enig i at fotograferingen i seg selv bare vil være ulovlig dersom det er satt opp et skilt med fotoforbud, eller dersom man trosser politisperringer. «Straffeloven § 390a setter forbud mot “plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd” som krenker en annens fred, og jeg er av den oppfatning at svært nærgående fotografering – altså den klassiske paparazzi-fotograferingen – vil kunne rammes av denne bestemmelsen», skriver han, men understreker at dette neppe vil være tilfellet i vår sak, siden bildene nettopp ble tatt i skjul.

Følg debatten her.

Slottet har gått til det uvanlige skritt å refse Se og Hør på sine egne hjemmesider.
Slottet har gått til det uvanlige skritt å refse Se og Hør på sine egne hjemmesider.
More from Morten M. Løberg
Sony kårer vinnere i World Photography Awards
Sony har kåret vinnerne av den åpne klassen i Sony World Photography...
Read More
0 replies on “Mener kongebildene er ulovlige å vise”