Millionstrid om fotosamling: Forhandler videre

Fotograf Arne Knudsens fotosamling ble deponert i Norsk Teknisk Museum etter salget til Sparebankstilftelsen NOR. Museet stilte ut deler av materialet under tittelsen "Gjennom linsen" i 2009. (Foto: Morten M. Løberg)

Sparebankstiftelsen NOR og fotograf Arne Knudsen forsetter forhandlingene for å prøve å komme fram til en løsning på millionstriden om Knudsens fotosamling.

Etter at Sparebankstiftelsen NOR kjøpte Arne Knudsens fotosamling for tre år siden, strides partene i dag om innholdet i samlingen. Etter det Fotografi.no erfarer dreier tvisten seg om tre forhold: Samlingen inneholder ikke så mange bilder som oppgitt, deler av samlingen er skadet på grunn av av dårlige oppbevaringsforhold og Arne Knudsen eller Knudsens fotosenter har ikke rettighetene til alle bildene i samlingen.

Saken er berammet for retten til høsten. I går hadde partene et såkalt forberedende rettsmøte og disse forhandlingene pågår fremdeles. Sparebankstiftelsen krever et betydelig prisavslag eller erstatning fra Arne Knudsen.  Vi har ikke oppnådd kontakt med Sparebankstiftelsens advokat i dag og stiftelsens administrerende direktør, Frode Helgerud, er kort: – Ingen kommentar.

Fotograf Arne Knudsen ga i går uttrykk for at hele tvisten bygger på misforståelser og at forhold omkring rettigheter og samlingens omfang har vært åpne og klare hele tiden.

Salget som innbrakte fotograf Arne Knudsen og Knudsens fotosenter 75 millioner kroner er – såvidt vi kjenner til – den største enkelttransaksjonen i norsk fotograf. Preus foto fikk til sammenligning 40 millioner kroner da samlingene som i dag utgjør Preus museum ble overdratt til staten på 1990-tallet.

More from Morten M. Løberg
Ingen monsterinntekter blant fotografer
Skattelistene vitner tilsynelatende om skrinne kår blant fotografer. Norges best kjente fotograf...
Read More
0 replies on “Millionstrid om fotosamling: Forhandler videre”