Millionstrid om fotosamling

Sparabankstiftelsen NOR kjøpte fotograsf Arne Knudsens (bildet) fotosamling for 75 millioner kroner i 2008. Nå kranger kjøper og selger om innholdet i samlingen. (Foto: Morten M. Løberg)

Sparebankstiftelsen NOR har saksøkt fotograf Arne Knudsen og Knudsens fotosenter etter at stiftelsen kjøpte Knudsens fotosamling for 75 millioner kroner. Striden står blant annet om rettighetene til deler av samlingen og om den inneholder så mange bilder som oppgitt.

Etter det Fotografi.no erfarer hevder Sparebankstiftelsen at deler av samlingen har skader på grunn av for dårlig oppbevaring, at den inneholder bilder som fotograf Arne Knudsen eller Knudsens fotosenter ikke har rettighetene til og at samlingen ikke inneholder så mange bilder som oppgitt. I dag møtes partene til et såkalt forberedende rettsmøte i Oslo tingrett.

Rettsmøtet  i dag tar sikte på å finne en løsning før saken tas opp til ordinær hovedforhandling. Et forlik synes å være langt unna, all den tid Sparebankstiftelsen NOR krever er betydelig prisavslag eller erstatning. Det er foreløpig ukjent om sparebankstiftelsen vil kreve kjøpe hevet. Finner man ingen løsning, er saken berammet for tingretten 14. november. Det er satt av syv dager til saken.

Fotograf Arne Knudsen mener saken bygger på rene misforståelser. Det har vært klart hele tiden at Knudsens fotosenter har en rekke bilder i kommisjon, og det ble aldri oppgitt noe eksakt antall bilder i samlingen. Noe mer ønsker ikke Knudsen å si om saken før møtet, men han sier at han har godt håp om at man finner en løsning i løpet av dagen.

Sparebankstiftelsen NORs advokat Ian William Kenworthy i advokatfirmaet Stenstrud Stordrange DA ønsker ikke å kommentere søksmålet før dagens rettsmøte.

More from Morten M. Løberg
Fotballinnspurt!
Vil du vinne Epsons fotokonkurranse om det beste fotballbildet må du sende...
Read More
0 replies on “Millionstrid om fotosamling”