Miyako Ishiuchi mottar Hasselbladprisen

© Ishiuchi Miyako "1・9・4・7#16

Miyako Ishiuchi er kjent og respektert langt utenfor Japans grenser, og har hatt store utstillinger i Europa og USA. Nå er hun tildelt årets Hasselbladpris for sitt fotografi.

Miyako Ishiuchi. Foto: Ito Kaori
Miyako Ishiuchi. Foto: Ito Kaori

Miyako Ishiuchi (født 1947) vokste opp i Yokosuka, en av de viktigste amerikanske militærbasene i etterkrigstidens Japan. Hun ble anerkjent som fotograf gjennom serien Yokosuka Story (1976-1977) som viser hvilken påvirkning den amerikanske okkupasjonen hadde på hjembyen hennes. Hun tilhører en generasjon japanske fotografer som var inspirert av VIVO og Provoke i Tokyo på 1960-tallet, en måte å forholde seg til fotografi der viljen til å dokumentere pressede sosiale situasjoner og livsvilkår ble balansert med en subjektiv, nærmest poetisk tilnærming. Hun er en av sin generasjons mest engasjerte fotografer, hun har hele veien fornyet seg, vært utforskende og rystende, både idémessig og gjennom sin stil og sine holdninger. Hun er en godt etablert fotografi og hennes verk er innkjøpt av samlinger verden over.

Stiftelsens begrunnelse for valget av Miyako Ishiuchi som Hasselbladprisens vinner i 2014:

Miyako Ishiuchi har i løpet av en periode på 35 år etablert en internasjonal karriere som både er imponerende og betydningsfull. Hennes sterke personlighet og kompromissløse visjon har resultert i noen av de mest kraftfulle og personlige skildringer av etterkrigstidens Japan. Ishiuchis fotokunst er ekstremt helhetlig og utviklende på en distinkt og besluttsom måte; ved hjelp av kameraet, og dets estetiske potensial til å undersøke skjæringspunktet mellom hukommelsens politiske og personlige aspekter, har Ishiuchi vært både en foregangskvinne og et forbilde for yngre kunstnere, ikke minst som kvinne i det mannsdominerte japanske fotografiske miljøet. Hun har fortsatt å være fornyende, utforskende og rystende i hele sin karriere, både idémessig og gjennom sin stil og sin tilnærming.

Årets priskommitté, som har levert inn forslag til stiftelsens styre på prisvinnere, har bestått av:

• Marcel Feil. Styreleder, assisterende direktør, kunstnerisk sjef, FOAM, Amsterdam, Nederland
• Simon Baker. Kurator for fotografi og internasjonal kunst, Tate Modern, London, Storbritannia
• Sunhee Choi. Frilansende kunstrådgiver, journalist og sjef for Choi & Lager Gallery, Paris, Frankrike
• Henk Slager. Dekan ved forskerutdannelsen, Visual Art and Design, MaHKU, Nederland
• Jiyoon Lee. Direktør og frilansende kurator, SUUM, London, Storbritannia, og Seoul, Sydkorea

www.hasselbladfoundation.org

Tags from the story
,
More from Kristin Skåmedal
Årets siste nummer av Fotografi ute nå
I årets siste utgave tar vi for oss verdensrommet. De første bildene...
Read More
0 replies on “Miyako Ishiuchi mottar Hasselbladprisen”