Rekordbesøk på Nordic Light

Nordic Light hadde 50 prosent flere besøkende i år enn i fjor. Samtidig er økonomien fremdeles anstrengt.

Det beste festivalen håper på i år er et nullresultat, men det er et stykke igjen til at festivalen går med overskudd. Fire år med underskudd toppet seg i fjor, da resultatet ble nesten en million i minus. Underskuddet i 2008 var på drøyt 800.000. I 2007 var underskuddet i underkant av 800.000. Tar vi med første året Nordic Light ble arrangert har festivalen til nå «svidd av» ca. tre millioner kroner. I 2008 måtte hele festivalen refinansieres gjennom en aksjeutvidelse.

Satsningen på et bredt program med høy kvalitet har imidlertid lønt seg. I år var det påtagelig mer trøkk i Kristiansund – til tross for et stort sett bedritent vær – med fulle hus på nesten alle foredragene i Caroline kino. Til Morten Krogvolds «Ansikt til ansikt» med lege Mads Gilbert i Kirkelandet kirke kom det nærmere 800 mennesker. Nordic Light er blitt en festival det snakkes om, og jungeltelegrafen vil nok i framtia påvirke enda flere til å tilbringe noen maidager i Kristiansund. Da blir det ikke plass til alle interesserte i Caroline kino, da blir man nødt til å arrangere de mest populære foredragene to ganger.

Nordic Light har søkt kulturdepartementet om støtte og håper å komme med i statsbudsjettet. Statlig støtte synes som den eneste muligheten til å sikre festivalens økonomi. Det er nok hverken mulig eller naturlig at Kristiansund kommune skal bidra mer, Nordic Light burde være et nasjonalt anliggende. Selv om den formelt sett ikke er en knutepunktfestival i kulturpolitisk henseende finnes det i dag ingen andre kandidater til tronen.

More from Morten M. Løberg
Klart for Årets fotograf 2012
Fotografi inviterer i neste nummer til fotokonkurransen Årets fotograf 2012. Sammenlagtvinneren får...
Read More
0 replies on “Rekordbesøk på Nordic Light”