Scanpix overtar Samfoto

Nok et av de små bildebyråene kaster inn håndkleet. Samfoto blir en del av Scanpix fra 1. juli.Samfoto har lenge arbeidet i motvind i et stritt bildemarked. Tross kostnadskutt og permitteringer har byråets økonomiske situasjon forverret seg. Å fortsette driften som i dag, ville ikke vært mulig. Den siste tiden har det derfor vært samtaler mellom Samfoto og Scanpix.

Scanpix er den dominerende aktøren blant norske bildebyråer. Byrået er eid av Norsk Telegrambyrå, det vi si den samlede norske avisverdenen. Scanpix overtar 100% av aksjene i Samfoto og Samfoto flytter til Scanpixs lokaler i Akersgata. Samfoto fortsetter som en egen enhet i Scanpix, men bildebasen og søkeverktøyene blir felles.

– I Norge står Scanpix helt sentralt i det markedet vi retter oss mot: Profesjonelle bildekjøpere, profesjonelle aktører både på redaksjonell og kommersiell side, skriver Samfoto til sine fotografer i dag.

– Scanpix trenger en del av motivområdene vi dekker. Samtidig er de spesielt sterke i den delen av markedet der vi er svake, som dagspresse og delvis ukepresse. Begge deler skulle gi nye salgsmuligheter for bildene våre, sier Samfoto.

Avtalen med Scanpix innebærer at Scanpix går inn på eiersiden i Samfoto, og overtar 100 prosent av aksjene. Samfoto fortsetter som egen virksomhet, men med felles nettsider og nettløsninger. Samfotos viderefører avtalene med sine fotografer.

Tags from the story
More from Morten M. Løberg
Gjestvang vant igjen
Andrea Gjestvang har vunnet prisen L’Iris d’Or/Photographer of the Year i årets...
Read More
0 replies on “Scanpix overtar Samfoto”