Skriver ikke under

Aller Media hevder at “en god del” frilansere har skrevet under den omstridte avtalen som gir Aller Media full disposisjonsrett over tekst og bilder uten tilsvarende vederlag. Samtidig kommer det stadig nye, kjente navn på listen over fotografer som forkaster hele avtalen.

Forografi.no er kjent med at Julie Pike og Bjørn Opsahl gjør like kort prosess som Massimo Leardini, Marcel Lilienhof, Mona Nordøy, Pål Laukli,  Johs. Bøe, Jens Haugen og en rekke andre som Fotografi.no vet har nektet å underskrive.

TinAgent, som  representerer Lisa Westgaard, Knut Bry, Guri Dahl, Sebastian Ludvigsen, Sigve Aspelund og Pål Rødahl – i tillegg til Lelienhof of Laukli – avviser også avtalen Aller Media har utarbeidet. TinAgent skal møte Aller Media til uka.

– Det er helt uakseptabelt å overdra fulle bruksrettigheter, men vi er løsningsorienterte og vil drøfte punkt for punkt med AM, sier Tina Holth i TinAgent til oss.

Flere fotografer advarer sterkt mot å komme Aller Media i møte. Fotografi.no har den fullstendige avtaleteksten, her er de omstridte punktene som begrenser fotografens råderett over egne bilder og som i praksis vil gi Aller Media full og uinnskrenket bruksrett:

“Med denne avtalen overdrar Leverandøren den fulle bruksrett til det bestilte redaksjonelle materialet til AM. AM kan, ut over å ha rett til å bruke det bestilte redaksjonelle materialet i AM, også ubegrenset og vederlagsfritt videreformidle materialet til alle CAE-virksomheter (Carl Allers Etablissement, red. anm.) Alle CAE-virksomheter kan bruke materialet i alle former for medier, det være seg p.t. kjente som ukjente medieformer, herunder -men ikke begrenset til -printmedier og digitale medier. Den avtalte godtgjørelsen er å anse som endelig kompensasjon for disse rettighetene. Dette inkluderer retten til å publisere materialet i flere medier gjentatte ganger.”

”AM kan likeledes, ubegrenset og vederlagsfritt, overdra det bestilte redaksjonelle materialet til en tredjepart som AM samarbeider med eller har en strategisk allianse med (f.eks. i forbindelse med utgivelse aven bok eller utgivelse av et felles produkt) .”

More from Morten M. Løberg
Canon 5D Mark III lansert
Canon lanserer i dag en ny modell i EOS-serien: EOS 5D Mark...
Read More
0 replies on “Skriver ikke under”