Slik velger du riktig lysfølsomhet

Lysfølsomhet beskriver hvor følsom bildesensoren i kameraet er for lys.

Lysfølsomheten på bildesensoren må være tilpasset lyset i motivet. Er det sterkt lys i motivet, skal bildesensoren ha lav lysfølsomhet. Er det svakt lys i motivet, skal bildesensoren ha høy lysfølsomhet. Mange moderne speilreflekskameraer har i dag lysfølsomhet på 12.800 ISO eller mer – noe var utenkelig bare for få år siden – for ikke å snakke om i filmens dager (tidlig på 1970-tallet var den mest lysfølsomme fargefilmen på ISO 160).

Film har alltid en angitt lysfølsomhet. Denne kan ikke endres. I et digitalkamera kan du endre bildesensorens lysfølsomhet fra ett bilde til det neste.

Du kan la kameraet velge lysfølsomhet automatisk eller du kan velge å stille den inn selv.

Lysfølsomheten skal som regel velges slik at du kan fotografere med en lukkertid som er kort nok til å sikre deg et skarpt bilde når du fotograferer på frihånd. Automatikken sørger for dette dersom du har valgt automatisk innstilling.

Lysfølsomhet angis i ISO. ISO-verdier fra 100 til 200 er de laveste verdiene (og angir lavest lysfølsomhet). ISO-verdier fra 400 og oppover angir høyeste lysfølsomhet. Høyeste lysfølsomhet gir som regel dårligere bildekvalitet i form av ”fargestøy” i mørke bildepartier. Ikke bruk høyere lysfølsomhet enn motivet krever.

Når du øker lysfølsomheten fra ISO 200 til ISO 400 trenger bildesensoren i kameraet bare halvparten så mye lys for å gi et riktig eksponert bilde. Dette tilsvarer ett lystrinn. Ett lystrinn er igjen det samme som ett trinn mindre blenderåpning (f.eks. blender 8 i stedet for blender 5,6) eller halvparten så kort lukkertid (f.eks. 1/250 sekund i stedet for 1/125 sekund).

Øker du lysfølsomheten til ISO 800, ”tjener” du to lystrinn. Hver gang du dobler lysfølsomheten tjener du altså ett lystrinn. Hver gang du halverer lysfølsomheten, ”taper” du et lystrinn.

Les også: “Lukker og blender”.
Les også “Riktig eksponering”.

Alle digitalkameraer har i utgangspunktet bare en lysfølsomhet. Denne lysfølsomheten er identisk med kameraets laveste ISO-verdi. Alle ISO-verdier over den laveste verdien oppnås gjennom elektronisk forsterkning av signalene fra bildesensoren til kameraets innebygde computer. Siden vi kan velge hvor kraftig denne forsterkningen skal være, kan vi velge forskjellig ISO-verdi fra det ene bildet til det andre.

Råd: Velg alltid lavest mulig ISO-verdi ut fra lysforholdene.

More from Morten M. Løberg
Baard Lunde vant i strid om bildebruk
Fotograf Baard Lunde har vært i retten for tredje gang på kort...
Read More
0 replies on “Slik velger du riktig lysfølsomhet”