Slottet vil ikke legge ut flere av dronningens bilder

Slottet nekter plent å la Fotografi.no legge ut hele H M Dronning Sonjas fotoutstilling i New York på nett. Fotografi får heller ikke lov å trykke dronningens bilder. Les Slottets avslag her.Redaktør Morten M. Løberg rettet i går en formell henvendelse til Slottet på vegne av fotografi.no og Fotografi, som ønsker å trykke alle dronningens utstillingsbilder i neste utgave. Debatten om dronningens bilder har blant annet dreid som om hvorvidt det var riktig av Løberg å anmelde en utstilling han ikke har sett.

– Vi kom dessverre i skade for å publisere et av dronningens bilder som faktisk ikke var med på utstillingen. Dette bildet ligger på Aftenpostens hjemmesider som ett av flere eksempler på bilder fra utstillingen. Vi beklager forvekslingen, men det er altså ikke vi som har gjort feil. Vi ønsker nå å legge bildene ut her på fotografi.no, for at publikum selv skal få gjøre seg opp en mening om de 19 bildene dronningen stiller ut, sier Løberg.

Redaktør Tore Holter i Fotografi vil gjerne presentere dronningens bilder på trykk i neste nummer. En presentasjon på kunsttrykkpapir vil yte bildene større rettferdighet enn presentasjon på nett eller i avis. Fotografi.no rettet i går følgende henvendelse til Slottets informasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen:

«Vi skulle gjerne viste samtlige av H M Dronningens fotografier som nå er på utstilling i New York på nettstedet fotografi.no. Siden omtalen av bildene har vakt stor debatt, ønsker vi – om mulig – å la bildene presenteres slik at publikum kan se utstillingen på nett. Bildene vil i så fall bli presentert som en egen sak, kun med H M Dronningens egne titler. Tidsskriftet Fotografi vurderer – om mulig – å trykke de 19 fotografiene i neste nummer av bladet. Vi trenger i så fall filer store nok til trykk. Dette kan muligens fremskaffes hos laboratoriet som har forstørret H M Dronningens bilder. Jeg vet det står langt viktigere ting på programmet i Washington i dag, men det hadde vært fint om vi kunne fått avklart dette så snart som mulig. Jeg blir opptatt i debattprogrammer fra kl. 15.00 (Her og Nå/NRK1, Dagsnytt 18 og Tabloid/TV2), og kunne tenke meg å opplyse om at bildene blir lagt ut på vår nettside (så sant det lar seg ordne). Skal vi legge ut alle bildene, må H M Dronningen gi sin tillatelse.
Med vennlig hilsen
Morten M. Løberg

Svaret var som følger:
Jeg viser til forespørsel av 7. mars 2005 og beklager å måtte meddele at forespørselen dessverre ikke kan imøtekommes.
Med vennlig hilsen
Sven Gj. Gjeruldsen
Konst. informasjonssjef

– Dronningen er i sin fulle rett til å nekte publisering av bildene. Det er hun som har opphavsretten i henhold til åndsverksloven.Det er dessverre heller ikke noe overraskende svar. Jeg synes allikevel det er beklagelig, for det hadde vært mulig å heve seg over kritikken som har kommet og i ytringsfrihetens navn medvirket til at bildene ble publisert. Kansellistilen er snarere borgerskapets måte å peke nese på. Nå er det bare de som har tid og råd til å reise til New York som får se utstillingen, sier Løberg. Han har ikke tenkt å reise selv.
– Det finnes sikkert utstillinger i New York som jeg kunne tenke meg å se, men folk flest har vel nå fått med seg at jeg ikke synes dronningens utstilling er en av disse, sier han.

Tags from the story
,
More from Morten M. Løberg
Sandåker tester fisheye-optikk
Fotografis Toralf Sandåker tester ekstreme vidvinkelobjektiver – objektiver med «fiskeøyeperspektiv» – i...
Read More
0 replies on “Slottet vil ikke legge ut flere av dronningens bilder”