Trykket øker på Aller Media

Både Norsk journalistlag og Foto-Norge fraråder frilanser å underskrive den nye leveringskontrakten til Aller Media. Bladet Henne skal ha mistet nesten alle frilanfotografene sine. Motstanden mot leveringskontraktene fortsetter.

Tidligere denne uka uttalte administrerende direktør Roger Hansen i Aller Media at 60 prosent av frilanserne som var blitt spurt hadde signert den nye leveringskontrakten.

Fotografi.no har ikke fått svar på spørmål om hvor mange det dreier seg om. Vi har heller ikke fått noen reaksjon på vårt ønske om å bli satt i kontakt med en frilanser som har signert for å få høre vedkommendes vurdering av avtalen. Vi har forøvrig ikke fått svar på noen av våre henvendelser til Aller Media i denne saken.

Det er i og for seg en ærlig sak, Aller Media trenger selvfølgelig ikke svare på spørsmål fra pressen hvis de ikke ønsker eller ser seg tjent med det. Men påstanden om 60 prosent tilslutning står unektelig i et underlig lys når motstanden mot avtalen er massiv og det ikke er mulig å røyke ut noen som er for, og få vedkommendes vurdering. Om Hansens tall er riktig er det helt vesentlig å få vite hvor mange som er spurt for å kunne vurdere hvorvidt dette er signifikant eller ikke. Hvis seks av ti har skrevet under blir det allikevel bare en dråpe i havet mot de 3.000 som støtter Facebook-siden «Ikke rør opphavsrtetten min».

Lav oppslutning om HM-kontraktene

Administrator for «Ikke rør opphavsretten min», journalist Tone Riise, har foretatt en spørreundersøkelse blant frilansere som leverer til Hjemmet Mortensen-konsernet. HM har i flere år arbeidet for å få frilansere over på en leveringsavtale som er til forveksling lik den Aller Media har lansert. Tallene Riise presenterer underbygger ikke akkurat at Aller Media skulle være i nærheten å å oppnå den tilslutningen de påstår – men ikke vil eller kan dokumentere – at de har.

Av 102 frilansere som leverer til Hjemmet Mortensen har 65 blitt presentert for kontrakten. 37 har det ikke.
Av de 65 som er blitt presentert for kontrakten har 18 skrevet under. 47 har ikke. De som har signert utgjør i underkant av 28 %.
Av de 65 som er blitt presentert for kontrakten har 21 opplevd å miste HM som kunde etter å ha nektet å underskrive. 44 jobber som vanlig (inkludert de 18 som har underskrevet).

Det mest interessante i disse tallene er at 26 frilansere som har nektet å underskrive den nye leveringsavtalen (av de 65 som har blitt presentert kontrakten) fortsatt leverer stoff som vanlig. Regner vi med de frilanserne som – av en eller annen grunn – ikke er blitt presentert for kontrakten (37) blir det totale antallet som fortsatt leverer til HM uten avtale 63 frilansere. Vi kan vel gå ut fra at blant disse befinner det seg dyktige frilansere som HM ikke vil miste. Vi kan nok videre gå ut fra at blant de 21 som ikke lenger får oppdrag befinner det seg frilansere som HM fint klarer seg uten.

28 prosent oppslutning blant de forespurte etter to års arbeid ligger ganske langt unna 60 prosent oppslutning etter noen uker. Så lenge Aller Media ikke dokumenterer sine påstander er det umulig å legge deres tall til grunn som fakta.

NJ mot

Advokat August Ringvold har vært i Norsk journalistlag i 16 år og jobbet mye med frilanseres rettigheter. Han uttalte på et informasjonsmøte for frilansere denne uka at  kontrakten er det verste han har sett. Ringvold sa dessuten i følge møtereferatet at kontraktsaken kan innebære brudd på konkurranseloven siden de to største aktørene i bransjen åpenbart samarbeider (kontraktene er svært like, red. anm.) og på en utilbørlig måte bruker situasjonen i markedet til systematisk å tvinge frilanserne inn i én form.

Inge Helland, kreativ leder i Bilde Nordic School of Photography, Norges største utdannelsessted for fotografer,  sa på møtet at denne saken har konsekvenser langt utover Norsk journalistlag, og at alle kreative krefter må ta denne kampen.

Også modellbransjen gjør motstand. Daglig leder i Team Modeller, Eivor Øvrebø nekter Aller å gjenbruke bilder av deres modeller etter vilkårene i leveringsavtalen, i følge Journalisten.no.

More from Morten M. Løberg
A2 Media kåret til Årets klatregeit
«Kvinnovasjonsprosjektet» i Sør-Hedmark og Hamar har kåret Fotografi og Fotografi.no annsonebyrå til...
Read More
0 replies on “Trykket øker på Aller Media”