Nyheter

Dritkult!

Dritkult!

by

Vår kritiske og ironiske omtale av foredragene under Dok09 utløste den vanlige dosen med hat-mail, men også uforbeholden støtte til redaktør Morten M. Løberg.