FOTOKLUBBER

Denne oversikten omfatter kjente fotoklubber i Norge, såvel frittstående som klubber tilsluttet Norsk selskap for fotografi (NSFF). 

Vennligst gi oss beskjed på red@fotografi.no om du har oppdateringer til listen.

Aalesund Smalfilmklubb
Kontaktperson: Arild Pettersen
P.b. 888  Sentrum
6001    ÅLESUND
arild@filmcrew.no
www.abfotoklubb.no

Alvdal fotoklubb
Kontaktperson: Øistein Brennodden
2560 ALVDAL
Øistein Brennodden
brennodden@netcom.no

Andøy Fotoklubb
Kong Hans gate 53
8480 ANDENES
Rachel Susann Jacobsen
raskesara@tnett.no
www.fotoklubb1.wordpress.com

Arendal fotoklubb
Angelstadveien 133
4900 Tvedestrand
Leder: Tom Erik Smedal
leder@arendalfotoklubb.no
post@arendalfotoklubb.no
www.arendalfotoklubb.no

Asker og Bærum Fotoklubb
Kontaktperson: Geir Arnesen
Leanglia 78
1387 Asker
post@abfotoklubb.no
www.abfotoklubb.no

Asker og Bærum Videoamatører
Professor Kohtsvei 53
1368  STABEKK
Erik Lunde
erik.lunde@online.no

Askim Fotoklubb
Postboks 12
1801 ASKIM
Henning Pytterud
henninpy@gmail.com

Atlanterhavsveien Fotoklubb
c/o Hector,
Nesaveien5, Vikan
6433    HUSTAD
Anita Hector
atlanterhavsveien@outlook.com

Batnfjord Fotoklubb
6631 BATNFJORDSØRA
Unni Olsen
batnfjord.fotoklubb@gmail.com

Beitstad fotoklubb
c/o Arne Opdal
Dalbygdvegen 462
7730 Beitstad
www.beitstad.no/bfk.mb.htm

Bekkalokket fotoklubb
Kontaktperson: Annie Elisabeth Bjørklund
Postboks 181
5804 Bergen
leder@bekkalokket.no
www.bekkalokket.no

Bergen Fritidsfilmere
Postboks 884 Sentrum
5807  BERGEN
Finn Wetteland
fwettel@online.no

Bergen Kamera Klubb
Kontaktperson: Ivan Holmedal
Boks 820 – Sentrum
5008 Bergen
ivan@holmedalfoto.net
www.bergenkameraklubb.org

Bergstaden fotoklubb
Galåen7374 Røros

Bodø Fotoklubb
PB 1332
8001BODØ
Leder: Igor Kostin
igorkostinfoto@gmail.com
medlem@bofk.no
www.bofk.no

Bryne Fotoklubb
Austvegen 46
4341 BRYNE
Leder: Bjørn Dykesteen
bd@faber.no
www.brynefotoklubb.no

Christianfjeld Photographers Club
Gamle Trysilveg 16
2409 Elverum
pwalderh@online.no

Dale fotolag
Øvre Eikhaugen 3
5722 DALEKVAM
Leder: Terje Geithus
t-geithu@online.no

Digitalkameratene
Tors Vei 3
1811 ASKIM
kontakt@digitalkameratene.com
www.digitalkameratene.com

Drammen Fotoklubb
Leder: Jan Erik Bamrud
postboks 4186, Gulskogen
3005 Drammen
Telefon: 99 25 14 50
post@drammenfotoklubb.no
www.drammenfotoklubb.no

Drøbak Fotoklubb
c/o  Tom Rolf Ingebretson
Haukåsen 12c
1448 DRØBAK
Leder: Tom Rolf Ingebretson
drobak.fotoklubb@gmail.com

Egersund Fotoklubb
Raunveien 11
4370 EGERSUND
Leder: Bjørn Hagen Aakre
baakre@gmail.com

Elverum Fotoklubb
c/o Tom Spjeldnæs
Helsetvegen 27
2407 Elverum
Leder:Tom Spjeldnæs
tospje@online.no
f/62
Sørnesvegen 35
6009 ÅLESUND
Leder: Eirik Remvik
eremvik@mimer.no

Farris Fotoklubb
Fresjeveien 12 B
Larvik
farrisfotoklubb@gmail.com
www.farrisfotoklubb.com

Farsund Fotoklubb
Mosvold terrasse 23
4550    FARSUND
Leder:Stine H Ytterdahl
farsund.fotoklubb@gmail.com

Femund Billedgruppe
Jan Nordvålen
2443 DREVSJØ
Leder: Jan Nordvålen
post@femund-naturfoto.no

Fokus Fotoklubb
Leder: Øystein Lie
Pb 118
4685 Nodeland
fokus.fotklubb1@gmail.com
www.fokusfotoklubb.org

Fokus Fotoklubb Sarpsborg

Laurbæråsen 14
1621 GRESSVIK
Leder: Dag Eidet
dhaaeide@online.no

Fosen Kameraklubb
V/ Lisbeth Hellemsbakken
Hellem
7165  OKSVOLL
Leder: Lisbeth Hellemsbakken
lisbeat77@gmail.com

Fosnes Fotoklubb
Jøa
7856 JØA
Leder: Chris Overgaard
covergaard@mac.com

Fotogjengen på Studentersamfundet i Trondhjem
fg@fotogjengen.no
www.fotogjengen.no

Fotoklubben HDO/Helsetjenestens driftsorganisasjon
Postboks 72
2801 Gjøvik
www.hdo.no

Fotogruppen HSH Haugesund
Leder: Joakim Reinert Knutsen
okb02jrk@studpost.hsh.no
stud.hsh.no/stud/fotogruppen/

Fotoklubben Linselusa Vinstra
Leder: Rune Hermansen
Anleggsvegen 47
2640  VINSTRA
tlf: 971 91 242
email: ruherm@gmail.com
fotoklubben.linselusa@gmail.com
https://sites.google.com/site/linselusa/

Fotoklubben Lukkertid
Tjensvollveien 46c
4021 Stavanger
Leder: Geir Ertzgaard
post@lukkertid.no
www.lukkertid.no

Fotoklubben Sykehuset Levanger
Nordsiveien 3 d
7600 LEVANGER
Leder: Erik Bonesmo
ebonesmo@ntebb.no

FotoMax Kristiansand Kameraklubb
v/Vidar Sørensen
Nye Teglverksvei 46D
4632 Kristiansand
vidar.sorensen@speo.no
http://www.facebook.com/fotomaxkameraklubb

Fredrikstad Fotoklubb
v/Eileen Dalåmomo
J.L.Johannesensgate 15
1636 Gamle Fredrikstad
Leder: Ove Watne
ovewa@netcom.no

Førde Fotoklubb
Kontaktperson: Terje Hanekam
Bregnetunet 8
6800 Førde
post@fastfrilans.no
www.fordefotoklubb.no

Fusa Fotoklubb
v/Iman de Zwarte
Raudvoll 11
5643 STRANDVIK
Leder: Iman de Zwarte
fusafotoklubb@hotmail.no

Gamlebanken Fotoklubb
6290HARAMSØY
Sissel Karlsen
sisselka@hotmail.no

Gildeskål Fotoklubb
c/o Silje Nordgård
8140 INNDYR
Silje Nordgård
Silje.nordgaard@gmail.com

Giske Fotoklubb
Co/Wiik
Postboks 11
6058 VALDERØYA
Odd Helge Rabbevåg
ohr@mimer.no

Gisund Fotoklubb
Kontaktperson: Rune Kristensen
Seljebergan 15. L-310
9300 Finnsnes
Telefon: 91 33 55 77
runek.privat@online.no

Gjesdal Fotoklubb
Postboks 112
4339  ÅLGÅRD
Geir Einarsen
geir@genistreken.no

Grenseland fotoklubb
c/o Per-Martin Grambo
2208 KONGSVINGER
Per Martin Grambo
grenselandfoto@gmail.com

Halden Kameraklubb
Fjellknattveien 1
1785 HALDEN
Anette Kvamsdal
anette.kvamsdal@gmail.com
haldenkameraklubb@halden.net
www.haldenkameraklubb.no

Halden Video og smalfilmklubb
Iddeveien 784
1765  HALDEN
Tex Strandberg
tex@strandbergtrevare.no

Hamar Kameraklubb
c/o Frank Nyhus
Gollersrudklroken 31
2344 Ilseng
www.facebook.com/search/top/?q=hamar%20kameraklubb

Harstad Fotoklubb
c/o Trygve Selmer
Plassenvegen 34b
9409 Harstad
post@hafk.no
www.hafk.no

Hammerfest Fotoklubb
Rossmollgata 28 A
9600 HAMMERFEST
Terje Høydahl
te-hoe@frisurf.no

Haugaland Fotoklubb
Kontaktperson: Terje Kolbeinsen
Postboks 1725
5505 Haugesund
Besøksadresse: Gamle Vormedalsvegen 35,
5545 Vormedal
Telefon: 971 45 102
post@haugalandfotoklubb.no
www.hfklubb.no

Hedmarken Digitale Fotoklubb
Postboks 358
2303 HAMAR
Sigrid Lindstad
sigrid-l@online.no

Hidra Kameraklubb
Karl Olav Jægtnes
Trøskjeberget
4432 HIDRASUND
Karl Olav Jægtnes
karloj@online.no

Helle Naturfoto
Leder: Martin Eikeland
martiei@online.no
www.helle-naturfoto.no

Hol Fotoklubb
Leder: Elisabeth Haugen
3576 Hol
knut.dalen@nevropsykolog.no

Holmestrand Foto Klubb
Nygårdsveien 5
3080 HOLMESTRAND
Stein Vadet
j-vadet@online.no

Homborsund Fotoklubb
Ankerveien 14
4876 GRIMSTAD
Gunnar Larssen
gunnar@grimstad.online.no

Horten Fotoklubb
hortenfotoklubb@yahoo.no
http://www.hortenfotoklubb.no

Hustadvika Fotoklubb
Leder: Gunnar Holten
Malevegen 653
6433 Hustad
hustadvika.fotoklubb@gmail.com
www.hustadvika-fotoklubb.no

Hønefoss Kameraklubb
Kontaktperson: Oddbjørn Strand
Postboks 3132 Eikli
3501 Hønefoss
oddbjorn.strand@gmail.com
www.hokk.no

IBMklubben Fotogruppa
Rosenholmveien 25
1410 KOLBOTN
Arnt Lerheim
arnt.lerheim@att.com

Inderøy fotoklubb
Ole Gangstad
7670    INDERØY
Ole Gangstad
ole.gangstad@ntebb.no

Innherred Fotoklubb
Skogsetvegen 48
7608 LEVANGER
Øyvind Malum
innherredfotoklubb@hotmail.no
www.innherredfotoklubb.com

Jondal KameraKlubb
5627 Jondal
Ingrid H. Jondahl Jondahl
ihelen-j@online.no

Klub Zdobywcow
Seljeveien 27
0575 Oslo
Maciej Ciara
maciejciara@gmail.com

KLP Fotoklubb
Pb 400 Sentrum
0103 Oslo

Kolbotn Fotoklubb
Leder:  Lars Gulbrandsen
Kapellveien 7A,
1410 Kolbotn
kolbotnfotoklubb@gmail.com
www.kolbotnfotoklubb.no

Kongsberg Kameraklubb
Postboks 155
3603 Kongsberg
post@kongsberg.kameraklubb.no
www.kongsberg.kameraklub.no

Kragerø Fotoklubb
Leder: Petter Helge Hareide
Tallakshavnveien 36
3770 Kragerø
Telefon: 924 34 652
post@kragero-fotoklubb.no
www.kragero-fotoklubb.no

Kristiansund Kamera Klubb
Torsketrøa 20
6515 Kristiansund
Tor -Henrik Furmyr
thfurmyr@gmail.com
kameraklubben.kristiansand.no

Kvinesdal Fotoklubb
v/ Dag Fredriksen
Refstievn. 15
4485 FEDA
Johannes Hamre
johannesham@hotmail.com

Kvinnherad Fotoklubb
Ivar Langeland
Omvikdalsvegen 153
5464 DIMMELSVIK
Atle Helland
atlefoto@frisurf.no
post@kvinnherad-fotoklubb.no
www.kvinnherad-fotoklubb.no

Larvik Fotoklubb
Lerkelundveien 1
3263 Larvik
lfk@foto.no
www.larvikfotoklubb.no

Lier fotoklubb
Postboks 15
3401 Lier
Jan Evensen
mailevensen@yahoo.com
www.lier-fotoklubb.org

Lillehammer Kameraklubb
Postboks 70
2601 Lillehammer
Bjørn S. Riise
bjorn.riise@me.com
leder@lillehammer-kameraklubb.no
www.lillehammer-kameraklubb.no

Lillesand Fotoklubb
v/ Dag Auby Hagen
Eikeveien 4
4790 LILLESAND
Dag Auby Hagen
dag.a.hagen@gmail.com

Lom Knipsarlag
Per Bådshaug
Drågje 8
2686 LOM
Per L. Bådshaug
p-baadsh@frisurf.no

Longyearbyen Fotoklubb
Leder: Kari Schr. Hansen
kari.s.hansen@gmail.com
longyearbyenfotoklubb@hotmail.com
www.longyearbyen.nu

Lukkertid
Tjensvollveien 46c
4021 Stavanger
Geir Ertzgaard
Geir@ertzgaard.net
www.lukkertid.no

Malvik fotoklubb
Forbordsveiein 240
7560 Vikhammer
malvik.fotoklubb@gmail.cm
www.malvikfotoklubb.no

Mandal Fotoklubb
Postboks 199
4502 Mandal
Steinar E. Jostedt
sjost@broadpark.no
www.nsff.no/mandalfotoklubb.no

Midsund Fotoklubb
6475  MIDSUND
Sylvia Victoria Steinagard
leiar@midsundfotoklubb.com

Midt-Telemark Fotoklubb
Kontakt: Helge Lund 930 69 545
E-mail: helge@hlfoto.no
www.midt-telemarkfotoklubb.org

Moelv Kameraklubb
c/o Tor Kjell Ulven
Nordre Ringsvei 180
2372    BRØTTUM
Atle Sveen
atlesvee@bbnett.no
www.moelv-kameraklubb.com

Modum fotoklubb
c/o Kent Rune haugen
3350 Prestfoss
post@modumfotoklubb.com
www.modumfotoklubb.com

Moi Fotoklubb
Øvre Stranda
4460 MOI
Tor Einar Birkeland

Molde Kameraklubb
Nybøvn. 9
6411 MOLDE
Leif Erling Aasan
info@moldekameraklubb.no
www.moldekameraklubb.no

morsaCAMERAtene Fotoklubb
c/o Tyttebærstien 12
1528 MOSS
Jan Vidar Barstad Bergsted
janvidar@morsacameratene.no

Moss Fotoklubb
Kontaktperson: Stine Marie Barsjø
Postboks 741
1509 Moss
info@mossfotoklubb.com
www.mossfotoklubb.com

Namsos Fotoklubb
Kontaktperson: Olemartin Evensen
7950 Abelvær
olemeven@gmail.com
www.namsosfotoklubb

Narvik Kameraklubb
Postboks 514
8507  NARVIK
Bjarte Hoff
bjarte@bjarte.org

Naturfotografene GLT
Helsetvegen 25
2840 REINSVOLL
Leif Arne Evensen
leievens@bbnett.no

Nea Fotoklubb
Leder: Ingebrigt Garberg
bernt.kulseth@c2i.net
www.neafotoklubb.no

Nes Kameraklubb
Kontaktperson: Terje Lindal
Gamle Kongevei 37
2166 Oppåker
terje.lindal@edb.com
nkk.link.no/

Nesbyen kameraklubb
Nesbyen
3540 NESBYEN
Tore Haraldset
tore@nesbyenfoto.no

Nets Active Fotogruppa
Oslo
0045  OSLO
Øystein Bach
oystein.bach@gmail.com

NHOs Fotoklubb
Postboks 5250 Majorstua
0303 OSLO
Camilla M. Granheim
cmg@energinorge.no

Nittedal Fotoklubb
c/o Erik Kongskog
Elnesveien 6
1488 HAKADAL
Erik Kongskog
ekongs@online.no

Nordfjord Fotoklubb
c/o Tim Øsleby
Eidsgata 41
6770  NORDFJORDEID
Tim Øsleby
maritimtim@gmail.com

Nordhordland Fotoklubb
Kontaktperson: Steinar Kåre Dale
Kjedalen 15
5918 FREKHAUG
s-k-da@online.no
mail@nhfoto.no
www.nhfoto.no

Notodden fotoklubb
Postboks 97
3671    NOTODDEN
Finn Bjurvoll Hansen
finnbjurvoll@gmail.com

Odda Fotoklubb
c/o Odda Frivilligsentral.
Opheimsgt. 31
5750    ODDA
Dag Endre Opedal
dogagon@gmail.com

Os Fotoklubb
Grønskaret 18
5215    LYSEKLOSTER
Simen Soltvedt
styret@osfotoklubb.com

Oseberg Photo Society
Kirkeveiein 53c
3121 Nøtterøy
sirihelvig@gmail.com

Oppdal Fotoklubb
Leder: Aasmund Loe
www.smegarden.no/oppdal

Oslo Kamera Klubb
Kontaktperson: Jørgen Skogmo
Postboks 1121 Sentrum
0104 Oslo
leder@oslokameraklubb.no
www.oslokameraklubb.no

People&Places
Norwegian Exclusive Photographers CL
co/Espen Winther,
Basbergveien 85
3114    TØNSBERG
Espen Winther
winesp69@msn.com

Porsgrunn Fotoklubb
Kontaktperson: Bjørn Erik Larsen
Mauråsveien 9c
3937 Porsgrunn
Telefon: 91 56 27 45
belarsen@online.no
www.porsgrunnfotoklubben.no

Porsgrunn Filmamatører
Lilleåsveien 7
3916    PORSGRUNN
Carl F Schrumpf
carl.f.sch@gmail.com

Rakkestad fotoklubb
Skogly    1892
DEGERNES
Svein Erik Tveit
setveit@hotmail.com

Rana Fotoklubb
Jernbanegata 4
8622 Mo i Rana
leder@ranafotoklubb.no
www.ranafotoklubb.no

Rælingen kunstforenings fotoklubb
Kontaktperson: Leder Hege Martinsen
Postboks 42
2006 Løvenstad
Telefon: 45405644
rkfs.fotoklubb@kunstforening.no
ralingen.kunstforening.no

Salangen fotoklubb
Kontaktperson: Roger Åmo
Postboks 14
9355 Sjøvegan
leder@salangenfoto.net
raa@aetat.no

Saltdal fotoklubb
Håndverkeren 11
8250 Rognan
Kontaktperson: Kurt Jarle Johansen
kontakt@saltdalfotoklubb.no
http://saltdalfotoklubb.no

Sandefjord Fotoklubb
Kontaktperson: Kent Bentzen
kent@bentzen.no
www.sandefjordfotoklubb.com

Sandnes Fotoklubb
Kontaktperson: John Bjørklund
Oslikroken 4
4308 Sandnes
karinb@sensewave.com
www.sandnes-fotoklubb.no

Sauda Fotoklubb
Kontaktperson: Vidar Lunde
Telefon: 52797059/90078353
vidar.lunde@sauda.vgs.no
www.saudafotoklubb.no

Samnanger Kameraklubb
Eikedal
5650 Tysse
5650    TYSSE
Fred Morten Ervik
leiar@samnanger-kameraklubb.no

Sandefjord Fotoklubb
v/Joachim Heibø
Båtstangveien 63b
3230    SANDEFJORD
Joachim Heibø
jhe@sfjbb.net

Sandnes Fotoklubb
John Bjørklund
Hovemarka 14 A
4325    SANDNES
Oddvar Johnsen
o.johnsen@lyse.net

Skodje fotoklubb
Kontaktperson: John Colbensen
Gamlevegen 8
6260 Skodje
Telefon : 92850632
jokaco@online.no
www.skodjefotoklubb.no

Sjumilskogen bildegruppe
co. Willy Marthinsen
2428    SØRE OSEN
Willy Marthinsen
willy@bbnett.no

Sjældri fotoklubb
c/o Tove Ødegård
Sirevegen 19
3579 Torpo

Smøla Kameraklubb
v/Wigdis Wollan
6570    SMØLA
Wigdis Wollan
wigdis.wollant@nktv.no

Solør Fotoklubb
v/Asgeir Trønes
2436    VÅLER I SOLØR
Asgeir Trønes
solorfotoklubb@yahoo.no

Sotra Fotoklubb
Ekrevegen 175
5357    FJELL
Kenneth Uthaug
kennethuthaug@hotmail.com

Statoil Fotoklubb Midt-Norge
Statoil Forskningssenter Rotvoll Postuttak,
7005 Trondheim
Harald Wesenberg
hwes@statoil.com

Stavanger Videoklubb
c/o Øglænd, Christiesgate 15
4307    SANDNES
Lasse Øglænd
lasseogl@mac.com

Steinbruddet fotoklubb
Dr. Londonsvei 5
0953 Oslo
post@steinbruddetfoto.no
www.steinbruddetfoto.no

Stord Fotoklubb
v/Lars Fylkesnes
Kroktjødnevegen 37
5412    STORD
Lars Fylkesnes
lars@stordweb.no

Surnadal Fotoklubb
v/Ronny Kvande
Surnadalsøra 29
6652 Surna
ronny@kvandephoto.no

Svolvær fotoklubb
Bok 676
8301    SVOLVÆR
Bergliot Elvestad
bergliot.elvestad@kingoscar.com

Sørfold Fotoklubb
Anne Grethe Mørkhagen
8226    STRAUMEN
Åke Olsen
olsenake@yahoo.no

Stranda fotoklubb
Kontaktperson: Svein Gulbrandsen
Movegen 57
6200 Stranda
Telefon: 900 58 794
post@strandafoto.no
www.strandafoto.no

Studentenes Fotoklubb, Universitetet i Oslo
Leder: Torbjørn Laundal
styret@fotoklubben.no
www.fotoklubben.no

Sør-Varanger Fotoklubb
Postboks 345
9915 Kirkenes
ornulf@online.no
www.fotoklubb.net

Sørfold fotoklubb
Leder: Svein Olsen
Telefon: 45690758
sve_ols@yahoo.no
sorfold-fotoklubb.no/

Terningen foto
Korsbakkvegen 12
2408 Elverum

Tjøme Fotoklubb
Postboks 96
3165    TJØME
Reidar Thorsen
Reidar.Thorsen@human.no

Toten fotoklubb
V/Per Ståle Syversen
Narumsvegen 345
2847    KOLBU
Per Ståle Syversen
per.stale.syversen@me.com

Trollkjelen Fotoklubb
v/Odd Jøran Oldervik
Bjørkelia 15
5725    VAKSDAL
Odd Jøran Oldervik
bokorm02@yahoo.no

Tromsø Fotoklubb
Postboks 846
9252    TROMSØ
Randi Olsen
randi.olsen@uit.no

Trondhjems Kameraklubb
Postboks 863
7409    TRONDHEIM
Anne Katharine Dahl
anne.dahl@ntnu.no

Trøndelag Fotoklubb
Fjellhaugvegen 17
7353    BØRSA
Bjørn-Tore S. Almås
bjorn-tore@trondelagfotoklubb.no

Tverlandet Fotoklubb
Diket 10
8050    TVERLANDET
Ragnar Alfredsen
rhalfre@online.no

Tynset Videoklubb
v/Håkon Trønnes
2500    TYNSET
Håkon  Ove Trønnes
hakon.tronnes@bbnett.no

Tysnes Foto & Videoklubb
c/o Øystein Vaage
5685    UGGDAL
Øystein Vaage
ovaage81@hotmail.com

Tønsberg Kamera Klubb
Postboks 275 Sentrum
3101    TØNSBERG
Knut Fonn
knut@fonn.biz

UMB Fotoklubb
Kontaktperson: Per Arne Steigen
Postboks 1235
1432 Ås
umbfotoklubb@gmail.com
www.umbfotoklubb.com

Ullensaker Kunstforening
Fotogruppa v/ Terje Svendsen
Statframveien 7
2040 KLØFTA
Terje Svendsen
statframveien@nsn.no

Valdres Fotoklubb
Fjellslinna 20
2890   ETNEDAL
Karianne Kay
karianne.kay@valdres-fotoklubb.no

Vesterålen Fotoklubb
Kurt Heggelund.
Vik
8416  SORTLAND
Kurt Heggelund
leder@vefoto.no

Vestfold Fotoklubb
Finn Bjurvoll Hansen
Måkeveien 9
3209 Sandefjord
leder@vestfoldfotoklubb.no
www.vestfoldfotoklubb.no

Vingelen Fotoklubb
v/Håkon Trønnes
Ånmyrveien 9
2500  TYNSET
Stein Kaasin
st.kaasin@gmail.com

Vågan fotoklubb
Nybyveien 24
8300 Svolvær
klubbleder@vaganfotoklubb.no
www.vaganfotoklubb.no

Vågsøy Fotoklubb
Gate 3
v/ Oddvar Hansen
6700 MÅLØY
Olaf Barmen
olaf.barmen@gmail.com

Vågå kameraklubb
Vågå Kameraklubb
co/ Vågå Hotel
Postboks 40
2684 VågåSvein Ole Valde
post@vagakameraklubb.no

Øksnes Fotoklubb
Kontaktperson: Yvonne Reinholdtsen
Øvergårdsveien 202
8483 Myre
yreinho@tnett.no
come.to/oefk

Ålesund Kameraklubb
Boks 330 Sentrum
6001    ÅLESUND
Karen B. Håkansson
Tlf 913 55 504
karen1@live.no