Kontakt oss

Fotografi ble første gang utgitt i 1967 og er Norges viktigste fototidsskrift. Fotografi er de eneste forumet som fremmer norsk og skandianvisk fotografi til et bredt publikum.

Gjennom vårt tidsskrift, fotobøker, debatter og andre arrangementer ønsker vi å synliggjøre hva som foregår i det fotografiske miljøet og være en kanal hvor etablerte og nye fotografer får presentert seg og sitt arbeid.

Interessen for fotografi er stadig økende og Fotografi er eneste kanal som søker å øke den generelle kunnskapen om mediet i Norge. Fotografi tar også for seg internasjonalt og historisk materiale da vi synes det er viktig å være orientert om mediets utvikling og rike arv.

Abonnementservice:

Mediaconnect AS
Tlf.: +47 23 36 19 40
E-post: fotografi@kundetjeneste.no

Annonsekontakt:

Polinor Fagpresse AS
Sissel Bjerkeset
Tel: +47 922 10 891
E-mail: sissel@polinor.no

Forlaget Fotografi AS

Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
Tlf.: +47 45 86 28 18

Kristin Skåmedal, daglig leder: kristin@fotografi.no
Pål Otnes, redaktør: paal@fotografi.no