OM OSS

Fotografi ble første gang utgitt i 1967 og er Norges viktigste fototidsskrift. Fotografi er de eneste forumet som fremmer norsk og skandianvisk fotografi til et bredt publikum. Vi ønsker å synliggjøre hva som foregår i det fotografiske miljøet og være en kanal hvor etablerte og nye fotografer får presentert seg og sitt arbeid.

Interessen for fotografi er stadig økende og Fotografi er eneste kanal som søker å øke den generelle kunnskapen om mediet i Norge. Fotografi tar også for seg internasjonalt og historisk materiale da vi synes det er viktig å være orientert om mediets utvikling og rike arv.

Abonnementservice:

Mediaconnect AS
Tlf.: +47 23 36 19 40
E-post: fotografi@kundetjeneste.no

Forlaget Fotografi AS

Borggata 1 A, 0650 Oslo
Tlf.: +47 45 86 28 18
E-post: red@fotografi.no

Redaksjonen:

Hans-Olav Forsang, magasinredaktør: hansolav@fotografi.no
Massimo Leardini, AD & bilderedaktør: studio@leardini.com
Pål Otnes, redaktør bøker og digitale medier: paal@fotografi.no
Kristin Skåmedal, daglig leder: kristin@fotografi.no

Redaksjonsråd:

Trine Hisdal
Ellen Lande-Gossner
Julie Lauritzen

Annonsekontakt:

Polinor Fagpresse AS
Sissel Bjerkeset
Tel: +47 922 10 891
E-mail: sissel@polinor.no