Walaker_bok-01

Jan Walaker: Imperfect is Perfect

kr390.00

Kategori:

Beskrivelse

Jan Walaker har i mange år vært en pådriver for andres fotografi gjennom en rekke publikasjoner og utstillinger, som Hot Rod og KYKYLYKY,. Han har også bidratt til å spre norsk fotografi utover landets grenser og for første gang publiseres nå hans egne fotografier i bokform.

Nå er det Walakers egne bilder som står i fokus og «Imperfect is Perfect» er en reise i fotografens eget univers med små anektoter fra et tidsspenn på mer enn 30 år.

Da Walaker i sin ungdom reiste til USA for første gang åpnet en ny verden seg, en verden han helt siden denne første turen har dokumentert med sitt kamera. Hvert fotografi står som et notat i en visuell dagbok, og gjennom bokens hundre sider blir vi med i en reise gjennom Walakers fargerike univers.

Publikasjonen innledes med et forord av den fremtredende designeren og fotomentoren Greger Ulf Nilson. I forordet skriver Greger Ulf Nilson blant annet:

«Jan Walaker är fri. Jag undrar om det alltid har varit så. Jan är färg. När jag tittar på hans fotografier ser jag ord. Walakerska – hans eget språk. Det behövs inget lexikon – det behövs ett öppet sinne.»

Boken er på 100 sider.